Hoe stoomt uw voedingsbedrijf klaar voor Industrie 4.0?

Interreg Factory 4.0

 

De opkomst van Industrie 4.0 biedt de mogelijkheid om productieprocessen te transformeren tot een slim, flexibel productieapparaat dat antwoord kan bieden op de uitdagingen waarmee voedingsbedrijven vandaag worden geconfronteerd. Industrie 4.0 omvat echter een breed scala aan methodologieën, technologieën en applicaties, waardoor het niet altijd even eenvoudig is om de haalbaarheid in te schatten. Laat u inspireren op 19 september!

In een snel tempo verandert de manier van produceren bij voedingsbedrijven:

  • seriegroottes worden kleiner, waarbij deze kleine productseries vaak veel productvarianten kennen
  • klanten vragen maatwerk en worden steeds veeleisender
  • de producten, processen en machines worden almaar complexer
  • de leveringstermijnen vaak korter
  •  ...

De opkomst van Industrie 4.0 en digitale technologieën biedt de mogelijkheid om productieprocessen te transformeren tot een slim en flexibel productieapparaat dat antwoord weet te bieden op de uitdagingen waar voedingsbedrijven vandaag mee worden geconfronteerd. Industrie 4.0 omvat echter een breed scala aan methodologieën, technologieën en applicaties, waardoor het niet altijd even eenvoudig is om de haalbaarheid in te schatten.

Sirris wil West-Vlaamse kmo's uit de voedingsindustrie helpen hun kennis rond Industrie 4.0 en de mogelijke toepassingen up-to-date te brengen. Sirris biedt hiervoor een inspiratietraject aan, dat kadert binnen het Interreg-project Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen Factory 4.0.

Inspiratiedag en -traject

Om kennis te maken met het traject en zijn topics organiseren we op 19 september een inspiratiesessie die openstaat voor alle West-Vlaamse voedingsbedrijven. Via praktische voorbeelden verwerft u een beter inzicht in de technologische en economische meerwaarde van de nieuwste technologieën. Het wordt een intensieve voormiddag waarop u vragen kunt stellen en ervaringen uitwisselen met andere bedrijven en tal van experts. Deze inspiratiesessie is ook toegankelijk voor bedrijven uit andere sectoren dan de voeding.

Na deze groepssessie kunt u, indien gewenst, inschrijven voor de twee resterende sessies van het traject, die individueel en op afspraak zijn (beperkt tot een tiental bedrijven): in een eerste sessie vindt een eerste analyse van uw productie plaats. Hoe ver staat u als bedrijf op het vlak van Industrie 4.0? Waar liggen voor uw bedrijf de uitdagingen en opportuniteiten? Deze scan gebeurt door een expert, ter plaatse in het bedrijf. Het resultaat geeft u zicht op de huidige situatie en de opportuniteiten tot verbetering. Een tweede sessie is de aanzet tot een individueel actieplan. U krijgt concrete adviezen over hoe uw productieapparaat klaar te stomen voor de toekomst.

Interesse? Lees meer over de inspiratiedag en het traject op onze agenda!

Dit traject wordt georganiseerd in het kader van het Interreg-project Factory 4.0