Hoe kan je een octrooi omzeilen?

Wanneer een bedrijf innoveert, kan het te maken krijgen met een octrooi van een concurrent waardoor die laatste een monopolie heeft op het product of procedé in kwestie. Hoe kan je dat octrooi omzeilen?

In een eerste video, opgenomen samen met Sirris, heeft Joris Meeus, octrooi-ingenieur bij Calysta, de verschillende manieren uiteengezet over hoe om te gaan met een octrooi dat jouw activiteit blokkeert: een complexe kwestie die eigenlijk een kwestie van risicobeheer is.

In deze andere video, gaat hij dieper in op een van de mogelijke strategieën, nl. het omzeilen van het blokkerend octrooi.

De omvang van het monopolie van de octrooihouder wordt bepaald door de conclusies van het octrooi en om niet schuldig te zijn aan een strafbaar feit moet men dus uitgaan van de beschermingsomvang van deze conclusies. En dat is niet altijd gemakkelijk want de interpretatie ervan - de omvang, de karakteristieken - is geen exacte wetenschap. Aan de hand van een praktisch voorbeeld kan men zich een idee vormen van de achterliggende redenering.

Een octrooi omzeilen gebeurt zelden met 100% zekerheid maar het kan vast en zeker het risico op namaak verkleinen. Vaak is de tussenkomst van een deskundige noodzakelijk.

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.