Hoe je meer haalt uit robotlassen

Productiviteitsverhogingen, kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen: door robotlassystemen aan hun lasprocessen toe te voegen of door manuele lascellen te vervangen kunnen bedrijven concurrentiëler in de markt staan. De kosten om lasautomatisering te implementeren kunnen echter oplopen. Wie wil investeren, kan dus best vooraf nauwkeurig plannen en afwegen. We bekijken enkele aandachtspunten die de voordelen van een robotlassysteem kunnen doen oplopen.

Met automatisering via robotlassystemen komen risico's en verantwoordelijkheid. Succes kan worden bereikt via een combinatie van verschillende elementen, zoals planning, uitrusting, training, ...

Hoofdredenen om lassen te automatiseren is het proces versnellen, een consistentere laskwaliteit, lagere kosten, grotere concurrentiekracht door snellere afwerking en aflevering van de producten. Zo is robotlassen al langer een belangrijk onderdeel van de productie voor bedrijven met hoge volumes en weinig variatie in stukken. Ook kleinere ondernemingen met lagere productievolumes en een hogere variatie kunnen baat hebben bij automatisering, zij het via flexibelere tooling en meer programmeertijd voor de verschillende types producten.

Voor de productie van zowel grote als kleine volumes geldt dat de te lassen stukken zich moeten lenen tot een geautomatiseerd proces. Eenvoud en repetitiviteit zijn hierbij van belang. Ook een consistente workflow is van belang; zo moet onder andere de snelheid waarmee stukken aangebracht en gelast worden bekeken worden, aangezien een robotsysteem veel sneller is. De stukken moeten de cel aan een constante hogere snelheid kunnen binnen- en buitengaan, zonder bottlenecks, om een optimale capaciteit (throughput) te bereiken. Hiervoor moeten vooral activiteiten die geen waarde toevoegen, zoals handling en heffen van onderdelen, zoveel mogelijk worden vermeden.

Lees meer op Techniline.

Tags: