Hoe beschermt u uw geheimen als onderneming?

Klantenbestanden, strategie, contracten, concepten, ... algemeen wordt aangenomen dat een kwart van de ondernemingen al het slachtoffer is geweest van een poging tot stelen van hun 'bedrijfsgeheimen'. Daarom zet de FOD Economie een informatiecampagne op touw over het belang voor bedrijven om die informatie te identificeren en te beschermen.

Als bedrijf beschikt u over waardevolle knowhow en zakelijke informatie die vertrouwelijk moeten blijven. Door bedrijfsgeheimen goed te identificeren en te beschermen, kunt u het risico op diefstal, kopiëren en industriële spionage verminderen en zo uw concurrentievoordeel vrijwaren.
Daarom lanceert de FOD Economie een informatiecampagne over het belang om bedrijfsgeheimen te identificeren en te beschermen.

Hoe identificeert u een bedrijfsgeheim?

  • Een bedrijfsgeheim is... geheim! De informatie of knowhow is dus niet bekend of toegankelijk binnen uw vakgebied. Voorbeeld: een lijst van leveranciers of klanten.
  • Het heeft een commerciële waarde en geeft u dus een voordeel ten opzichte van uw concurrenten.
    Voorbeeld: een strategie voor het sluiten van grote contracten.
  • Het moet worden beschermd door fysieke of digitale beschermingsmaatregelen.

Hoe beschermt u een bedrijfsgeheim?

Om dit voordeel te behouden, moeten ondernemingen hun bedrijfsgeheimen veiligstellen. Verschillende maatregelen zijn mogelijk: fysieke en digitale back-ups maken van belangrijke documenten, vertrouwelijkheids- en niet-concurrentiebedingen opnemen in arbeidsovereenkomsten of handelsakkoorden ... Nog meer praktische tips zijn te vinden op https://www.bedrijfsgeheim.be

Bekijk ook de video’s van Sirris over dit onderwerp: https://www.sirris.be/nl/webcasts-intellectuele-eigendom

Tags: