Hoe belangrijk is betrouwbaarheid voor u?

Elke productbouwer wil onverwachte falingen van zijn producten in het veld vermijden. Over de betrouwbaarheid van producten en hoe deze te verbeteren of garanderen, valt echter veel te zeggen. Welke thema's houden u bezig? Laat het ons weten en ontvang ons handige stappenplan om zelf het life-cycle-profiel van uw producten op te stellen.

Om de betrouwbaarheid van een product te garanderen of zelfs verbeteren, kunt u een of meer van volgende zaken doen:

  • uw kennis verbeteren van het life-cycle-profiel (dit beschrijft de belastingen waaraan het product doorheen zijn leven onderworpen wordt)
  • proces-, concept- en design-FMEA’s uitvoeren om de kritische punten van uw product op te sporen (die oorzaak zijn van faalwijzen, met mogelijk grote effecten in productbetrouwbaarheid tot gevolg)
  • virtuele prototypes bouwen en simulaties uitvoeren om kritische punten aan het licht te brengen
  • analytische fysische faalmodellen ('physics of failure') gebruiken om faalwijzen en levensduur te voorspellen
  • fysieke prototypes onderwerpen aan limiet- en levensduurtesten om kritische punten op te sporen
  • tijdens de werking van het product de omgevingsomstandigheden en/of eigenschappen van het product monitoren om overbelastingen en slijtage te detecteren en daaraan de nodige acties te koppelen (predictief onderhoud in plaats van correctief - te laat - of preventief - te vroeg)
  • adaptieve controle inbouwen in het ontwerp zodat het product zelf kan reageren op opgemeten omgevings- en producttoestanden en zich daardoor zelf kan behoeden tegen overbelasting
Welke aspecten zijn voor u van belang? Waarrond wilt u extra opleiding of ondersteuning? Laat het ons weten via deze korte enquête! In het najaar zullen we dan een seminarie organiseren rond de aangestipte thema's. In tussentijd ontvangt u onze 'Life cycle profile guideline', een praktisch stappenplan om een life-cycle-profiel op te stellen.

Life cycle profiles 

Wie het efficiënter wil aanpakken, kan best vanaf het ontwerp rekening houden met de verwachte belasting van het product onder invloed van zijn omgeving doorheen alle levensfasen van het product (transport, gebruik, …). Een life-cycle-profiel beschrijft welke belastingen uw product doorheen zijn leven zal ervaren. Het is belangrijk om dit tijdig en gedetailleerd in kaart te brengen. Die informatie heeft u immers nodig om uw product aangepast aan zijn omgeving, betrouwbaar, veilig, onderhoudbaar, … te maken van bij het ontwerp.  

Bij bestaande producten in nieuwe omgevingen maakt het life-cycle-profiel het mogelijk te bepalen welke ontwerpaanpassingen of andere maatregelen getroffen moeten worden om te voldoen aan wat uw klant of de wet vereist. 

De 'Life cycle profile guideline' die Sirris heeft opgesteld, geeft u een aanpak en hulpmiddelen voor het opstellen van dit life-cycle-profiel. De guideline toont u in vier grote stappen hoe de relevante fasen in de levenscyclus, situaties en belastingen te identificeren. Dit stappenplan is een hulpmiddel voor productontwerpers in hun streven naar betrouwbare producten. De aanpak is toepasbaar op gelijk welk product, bestemd voor eender welke markt.  

Na het invullen van onze vragenlijst krijgt u toegang tot de guideline (in het Engels). 

Dit artikel is onderdeel van een reeks rond systems engineering, waarin eerder al de blogpost 'Beheers de complexiteit van uw productontwikkeling met aspecten van systems engineering' verschenen is.