Het handelsmerk 'Covid-19'

De registratieaanvragen voor de handelsmerken Coronavirus en Covid-19 zijn in maart sterk toegenomen. Wat zal ermee gebeuren?

De TMView-databank van de bij verschillende bureaus aangevraagde handelsmerken geeft aan dat in maart 2020 een registratieaanvraag is ingediend voor ongeveer 70 handelsmerken met het woord ‘Covid-19’ (en een vijftigtal met 'Coronavirus'): Covid-19, Anti-Covid-19, Corona (COVID-19), Provid-19, Covid-19 Patrol, I Survived Covid-19…  

Ze zijn ingediend voor de meest uiteenlopende categorieën van producten en diensten: kleding, speelgoed, lederwaren, sportartikelen, vaccins, papier en kleefmiddelen, distributie van digitale beelden enz.

Dit soort registratieaanvragen wordt vaak gedaan door bedrijven, maar meer nog door individuen, die willen meesurfen op de golf van nieuws dat de krantenkoppen haalt: gele hesjes, #metoo, ik ben Charlie...
Een geregistreerd handelsmerk geeft de aanvrager immers een monopolie voor de exploitatie ervan op het grondgebied waar het is gedeponeerd en de eigenaar ervan heeft het recht zich te verzetten tegen iedereen die het zonder zijn toestemming zou gebruiken, wat a priori een bron van winst kan zijn.

Maar dat getuigt van een slechte kennis van het systeem! De meeste van deze handelsmerken zullen waarschijnlijk niet worden toegelaten voor registratie. De voorwaarden zijn immers als volgt: een handelsmerk moet onderscheidend, beschikbaar en rechtmatig zijn.

Onderscheidend karakter

Een handelsmerk is een teken dat het mogelijk maakt de producten of diensten van een onderneming of een persoon te onderscheiden en de commerciële herkomst ervan te identificeren. Covid-19 als naam voor een vaccin tegen dit virus is beschrijvend en niet onderscheidend.

En voor de andere producten of diensten heeft het gebruik van een teken dat iedereen vandaag kent niet veel zin. De rechtbanken hebben reeds geoordeeld dat een teken niet aan de voorwaarde van onderscheidend vermogen voldoet wanneer het op de datum van indiening van de aanvraag door een groot deel van het publiek werd gebruikt.

Beschikbaarheid

Het voldoen aan het criterium van beschikbaarheid impliceert een voorafgaan van het teken op het moment van indiening. Gezien de vele aanvragen betekent dit dat in het beste geval alleen de eerste aanvraag in elke productcategorie zou kunnen worden weerhouden. Dit criterium wordt namelijk beoordeeld ten aanzien van de producten of diensten waarop het handelsmerk zou moeten worden toegepast.

En het onderzoek richt zich op de visuele, fonetische en conceptuele overeenstemming van bestaande merken, wat, opnieuw, rekening houdend met het aantal woorden, slogans en logo's rond 'covid-19', beperkend kan blijken.

Rechtmatig karakter

Om als handelsmerk te kunnen worden beschermd, mag een teken niet in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden.
Zullen de bureaus deze toe-eigening van een concept door een economische speler gemakkelijk accepteren gezien het gebruik en de perceptie ervan door de gemeenschap in de dramatische context die we kennen?

Wat de reden ook is, laten we hopen dat deze onfatsoenlijke handelsmerken, die een terechte verontwaardiging oproepen, door de betrokken bureaus worden geweigerd.