Het 10.000.000ste Amerikaans octrooi!

De bescherming van innovaties met octrooien kent een snelle groei. Voorbeeld: het Amerikaanse USPTO octrooienbureau.  

Het 10 miljoenste Amerikaans octrooi is vorige week afgeleverd, amper 3 jaar na het negen miljoenste. Het betreft een octrooi van Raytheon Co voor een laserdetectiesysteem vooral voor toepassingen in toestellen voor medische beeldvorming, zelfrijdende voertuigen, enz.

Het aantal Amerikaanse octrooien is met 1 miljoen stuks toegenomen sedert 2015 en met 3 miljoen sedert 2006. Het heeft wel 200 jaar geduurd vooraleer het totaal aantal in 1991 op 5 miljoen is geraakt en slechts 27 jaar om dit aantal te verdubbelen.

Hoewel de Amerikaanse wetgever via bepaalde juridische herzieningen het bekomen van octrooien voor sommige technieken moeilijker heeft gemaakt, toont de vitaliteit van het systeem aan dat industriëlen nog steeds het belang inzien van volledige bescherming van hun uitvindingen.

De indrukwekkende toename van het aantal octrooien is onder meer gelinkt aan:

  • een demografische groei met daaruit voortvloeiend het statistisch feit dat meer mensen innovaties kunnen tot stand brengen
  • de snelle vooruitgang van de steeds complexer wordende technologieën wat leidt tot een groter aantal octrooiaanvragen voor een gegeven product
  • de tendens om bescherming te zoeken via een octrooi voor weliswaar kleinere dan vroeger, incrementele technologische ontwikkelingen.

De specialisten schatten dat er minstens 3 jaar nodig zijn om het volgende miljoen aan octrooien te registreren.

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.