Help ons kwaliteitscontrole op zuiverheid van oppervlakken verbeteren!

De huidige manier van werken om de zuiverheid van oppervlakken te controleren is nog vaak onnauwkeurig, inconsistent en inefficiënt. Recente ontwikkelingen in sensortechnologieën en beeldverwerkingstechnieken bieden mogelijkheden om de kwaliteitscontrole van de zuiverheid van oppervlakken te verbeteren. Sirris onderzoekt de uitdagingen en doet een beroep op u!

Voor veel toepassingen is de zuiverheid van oppervlakken belangrijk, bijvoorbeeld voor het uitzicht van producten, de hechting van een coating, het hergebruik van recipiënten of uit hygiënische overwegingen. Vandaag is het nog vaak een operator die een visuele kwaliteitscontrole doet van de reinheid van een oppervlak, of worden reinigingsprocessen indirect gemonitord (bijv. monitoring van het waswater). Deze manier van werken is vaak onvoldoende nauwkeurig, inconsistent en inefficiënt.

Recente ontwikkelingen op het vlak van sensortechnologieën en beeldverwerkingstechnieken als computervisie, infrarood- en hyperspectrale beeldvorming bieden mogelijkheden om de kwaliteitscontrole van de zuiverheid van oppervlakken te verbeteren.

Sirris gaat dit thema verder uitdiepen en is dan ook zeer benieuwd naar uw uitdagingen en inzichten! Om zoveel mogelijk relevante informatie te verzamelen over de specifieke uitdagingen en de potentiële use-cases, lanceren we een bevraging en doen hiervoor een beroep op u! Help ons en uw sector de kwaliteitscontrole van oppervlakken te verbeteren door onze online enquête in te vullen. Uw antwoorden op onze bevraging zullen worden gebruikt voor het aanvragen van een collectief project waarin we samen met u mogelijke oplossingen voor deze uitdagingen kunnen onderzoeken.

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld!  

Klik hier voor de enquête