Harmonisering van Europese certificeringen inzake cybersecurity

Europa heeft certificeringschema's vastgelegd om te garanderen dat voor ICT-producten en -diensten rekening is gehouden met de regels inzake cyberveiligheid.

Door de digitalisering van de industrie en de economie is cyberveiligheid een belangrijke uitdaging geworden, in het bijzonder in IoT-omgevingen. Vandaag bestaan er in de EU verschillende certificeringsystemen voor de veiligheid van ICT-producten. Bij gebrek aan een gemeenschappelijk kader voor heel Europa kan dit de drempels voor de eengemaakte Europese markt verhogen.

De Cybersecurity Act (EU2019/881, verschenen in juni 2019) bepaalt de doelstellingen en taken van het ENISA, het Europees Agentschap voor de beveiliging van netwerken en informatie, opgericht in 2004 en gebaseerd in Griekenland.
Een van de opdrachten van het agentschap is de opvolging van het tot stand komen van normen inzake cyberveiligheid voor producten en diensten.

Lees meer op Techniline.