Grootschalige technologische begeleiding voor Vlaamse bedrijven gaat van start

Om meer en ambitieuzer ondernemen en innoveren in Vlaanderen te bevorderen besteedt de Vlaamse regering een pakket aan dienstverlening uit via een overheidsopdracht. Zo werd een opdracht specifiek gericht op industrie toegekend aan Sirris en Agoria, die daarvoor in een partnerschap stappen samen met 21 organisaties over verschillende sectoren heen.

Doelstellingen van de opdracht zijn een verhoging van het kennisniveau bij de industrie, om de shift te maken naar 'fabrieken van de toekomst' en ‘digitale fabrieken’ en dit rond: de digitale transformatie en digitale organisatie, waardecreatie met artificiële intelligentie, een verhoging van het bewustzijn van de cybersecurity opportuniteiten en risico’s, waardecreatie met slimme producten en digitale diensten, een goed draaiende circulaire economie, meer aandacht voor klimaat en energie. De opdracht start al op 1 juli 2020 en loopt vier jaar.

Grootschalig partnerschap

Sirris, Agoria en hun partners zullen hun experts inzetten in een reeks individuele en collectieve diensten om die doelstellingen te halen en zo de drempel naar innovatie voor bedrijven nog verder te verlagen, maar ook rond onder andere het imago van STEM-ondernemerschap. Hiervoor werd een breed partnerschap met 21 organisaties verzameld, complementair samengesteld uit sectorfederaties, collectieve centra, speerpuntclusters, SOC’s (strategische onderzoekscentra), clusterorganisaties en Vlaamse wetenschappelijke instellingen. Deze organisaties zijn elk apart al betrokken in het netwerk rond het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), maar het is de eerste keer dat ze op deze schaal zullen samenwerken.

Concreet gaat het om Agoria Vlaanderen (technologie), Sirris (technologische innovatie), DSP Valley (cluster van slimme technologie), BIL (lastechniek), Flam3d/SIM (materialen), Fedustria Vlaanderen (textiel, hout en meubels), Centexbel (textiel en kunststof), Wood.be (hout en meubels), Fevia Vlaanderen (voeding), Flanders’ FOOD (agrovoeding), ILVO (landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek), CRM Group (metallurgie), VIL (logistiek), VIGC (grafische communicatie), Volta (elektrotechniek), imec (onderzoek in digitale technologieën), Flanders Make (onderzoek voor de maakindustrie), VITO (onderzoek voor duurzaamheid), The Beacon (smart cities & logistics) en The Shift (duurzame ontwikkeling).

Begeleiding voor startups en scale-ups

Naast middelen voor dit industrieel partnerschap - 3,7 miljoen euro per jaar, of 14,8 miljoen euro in totaal - besteedt de Vlaamse regering de komende vier jaar 650.000 euro per jaar aan 'Scaleup.Vlaanderen 2.0' om de bijzondere doelgroep digitale ambitieuze startups en snelle groeiers te ondersteunen. Een consortium werd gevormd Sirris-Agoria-imec.iStart met de ambitie om honderden startende en schalende bedrijven te ondersteunen naar een succesvolle en snelle groei.

Het ambitieuze begeleidingstraject van Sirris, Agoria en imec zet een turbo op de groei- en internationaliseringsplannen van Vlaanderens sterkste startups en scale-ups met behulp van coachingtrajecten, masterclasses, internationale missies én matchmaking events. De individuele ervaring die het consortium de voorbije jaren heeft opgebouwd is van onschatbare waarde en plaatst Sirris, imec en Agoria in koppositie om 'Flanders Finest' te helpen schalen.