'Getting started with BIM’ - gratis opleiding Building Information Management

Sirris en Agoria lanceren hun eerste gratis online cursus over Building Information Management, met het oog op de toeleverancier.

De term 'digitalisering' is niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Ook de bouwsector heeft dankzij digitalisering de voorbije jaren heel wat ingrijpende veranderingen gekend. BIM - Building Information Modelling - is hét voorbeeld bij uitstek van de digitale transformatie binnen de bouwsector: het concept biedt de mogelijkheid om aan de hand van digitale bouwmodellen een bouwproces beter te organiseren en maakt de informatie-uitwisseling tussen de verschillende partners makkelijker.

Voordelen van BIM

BIM  biedt voordelen voor de bouwsector zelf. De uitvoerders van een bouwproject kunnen immers tijd en kosten besparen met een goede BIM-aanpak. Het belang van digitaal samenwerken (BIM) groeit trouwens niet alleen voor bouwprojecten. Ook voor infrastructuurprojecten wordt het steeds belangrijker.

Ook voor toeleveranciers zijn er heel wat voordelen verbonden aan een goede BIM-strategie. Naast een concurrentieel en strategisch voordeel, kan een goede BIM-strategie ervoor zorgen dat uw producten beter gevonden worden in de digitale markt of dat de samenwerking tussen de bouwpartners beter gestroomlijnd wordt. Ook na de bouwfase kan BIM een belangrijke rol spelen op het vlak van facility management, zeker voor leveranciers van producten met dynamische data (i.e. producten die gestuurd kunnen worden), zoals ventilatie, verlichting, ...

Waarom deze cursus

Het is belangrijk dat toeleveranciers vertrouwd raken met BIM, maar de meeste cursussen over Building Information Modelling zijn gericht op aannemers, architecten, of studiebureaus. Fabrikanten of leveranciers van technische oplossingen vinden hier niet altijd het antwoord op hun vele vragen en bleven zo in de kou staan. Om BIM-conform te werken, moet een bedrijf verschillende stappen zetten en keuzes maken. Dit is niet altijd eenvoudig, zeker als je niet vertrouwd bent met de gebruikte terminologie. Agoria en Sirris ontwikkelden daarom de gratis online cursus ‘Getting started with BIM’, speciaal met het oog op de toeleverancier.

Inhoud van de cursus

In deze online cursus maakt u in een halve dag kennis met de verschillende aspecten (basisprincipes, ontstaan, ontwikkelingen, trends, etc.) van het BIM-proces én worden de vele voordelen van werken met BIM overlopen. Er wordt ook stilgestaan bij de concrete stappen die je als toeleverancier moet zetten om BIM-conform te werken. Tot slot staan we stil bij de digitale maturiteit van uw onderneming en werken we een stappenplan op maat uit.

De cursus bevat een perfecte mix tussen theorie en concrete voorbeelden en getuigenissen, aangeleverd door de partners: ASSA ABLOY, Agentschap Wegen en Verkeer, BAM Belgium, Renson, Reynaers Aluminium, Siemens, Techlink, ThorbiQ en WTCB.

De cursus bestaat uit vijf hoofdstukken:

  1. Wat is BIM?
  2. Wat zijn de voordelen van BIM?
  3. Hoe BIM-conform werken?
  4. Aan de slag met BIM
  5. BIM in beeld

De cursus ‘Getting started with BIM’ is gratis beschikbaar via www.agoria.be/BIM.