Gestructureerde testaanpak bij verspaning leidt tot betere oplossingen

Industrie 4.0 staat voor een vergaande digitalisering van de productie en is voor veel bedrijven vandaag een streefdoel. Ook bedrijven met een metaalbewerkende activiteit. Digitaliseren, standaardiseren, automatiseren, ... vereisen echter eerst en vooral efficiënte en gecontroleerde verspaningsprocessen. Via een webinar-reeks frissen we de basiskennis op en linken deze aan de digitale evolutie. In dit webinar bespreken we hoe u van ‘trial and error’ naar een gestructureerde testaanpak kan overschakelen.

Iedereen kijkt naar ‘Industrie 4.0’ en is bijgevolg druk in de weer met digitaliseren: machines connecteren, dashboards maken, sensoren integreren, etc. We stellen echter vast dat in deze trajecten de basis - het bewerkingsproces op zich - vaak als secundair wordt beschouwd of zelfs helemaal uit het oog verloren. Productiviteit wordt in eerste instantie behaald door performante bewerkingsprocessen. Sirris organiseert daarom een reeks korte webinars rond de basiskennis van verspanende operaties, om deze op te frissen en van daaruit de link te leggen met de ‘4.0-’ of digitale evolutie.

Vergeet 'trial and error', breng structuur in uw testaanpak!

Alvorens verder in detail verspaningsparameters, hun invloed op het spaanvormingsproces en mogelijke instelwaarden te bespreken, willen we in dit derde webinar eerst focussen op gestructureerd aan de slag gaan. Al te vaak tracht men problemen op te lossen via een ‘trial and error’-aanpak, die uiteindelijk wel tot een oplossing leidt, maar die waarschijnlijk veel tijd heeft gekost en, naast een punctuele oplossing, niet noodzakelijk veel heeft bijgebracht. Er is ook een andere manier om aan de slag te gaan: via een gestructureerde aanpak. Tijdens het webinar overlopen we theorie en praktijk, zodat u daarna zelf aan de slag kunt.

Dit webinar vindt plaats op 4 juni. Deelname is kosteloos, maar inschrijven is vereist.
Interesse? Lees meer over dit webinar in onze agenda!