Gereedschapsslijtage onder de loep

De problematiek van gereedschapsslijtage is geen eenvoudig gegeven. Wat is het belang van het controleren en voorspellen van het gedrag van gereedschappen? Hoe de juiste conclusies trekken uit slijtagebeelden? Welke data kan gebruikt worden om de staat van het gereedschap te voorspellen? Of hoe directe metingen aan de hand van camerabeelden inzetten in een productieomgeving?

Sirris is actief in het onderzoeken op welke manier de staat van het gereedschap tijdens de productie kan bepaald worden aan de hand van productiedata. Dit kan data zijn afkomstig van externe sensoren of van beschikbare machine-informatie. Via machine-learning-algoritmes kunnen deze gegevens worden verwerkt tot voorspellingen over de hoeveelheid slijtage, de nog te gebruiken tijd en zelfs het type slijtage. Aan de hand van deze inschattingen kan er dan een bepaalde actie ondernomen worden (bijv. wisselen, parameters bijstellen, voortwerken).

Tijdens de masterclass rond gereedschapsslijtage op 3 februari, georganiseerd in het kader van het project Machining 4.0, worden theoretische inzichten afgewisseld met praktische tools en demo’s, en er wordt tijd voorzien voor vragen, interacties en discussies.

Volgende thema’s zullen aan bod komen:

  • Achtergrond en basiskennis rond slijtage van gereedschappen en acties
  • Simulatie van de productieomgeving om de slijtage te beperken, en het praktisch implementeren van deze metingen
  • Het inzetten van sensoren om slijtage te monitoren
  • Gebruiken van visie en artificiële intelligentie om slijtage autonoom te bepalen
  • Oplossingen om slijtage te beperken, zoals nieuwe koelmethodes of gedempte gereedschappen

Interesse? Lees meer over onze masterclass en schrijf u in!

 

 

Tags: