Geeft u werk aan studenten of stagiairs? Bescherm uw intellectuele eigendom.

Wat moet je als bedrijf voorzien als je werk geeft aan studenten of stagiairs die meewerken aan innovatieve projecten waarvoor intellectuele eigendom met toegevoegde waarde wordt gecreëerd?

Heel wat bedrijven werven studenten aan om tijdens de vakantie voor hen te werken. Arbeidscontracten zijn een wettelijke verplichting maar de werkgever doet er goed aan er clausules in op te nemen over de intellectuele rechten van het bedrijf en over de noodzakelijke confidentialiteit.

Bedrijven verwelkomen ook studenten en stagiairs om te werken aan hun eindwerk, hun thesis of voor andere werkzaamheden. In die gevallen is de regelgeving minder dwingend, maar het is toch beter een contract te ondertekenen, vaak door drie partijen (stagebegeleider - stagiair - school), met zorgvuldig opgestelde clausules over intellectuele rechten en confidentialiteit, in het bijzonder met het oog op de publicatie/verdediging van de eindwerken van de studenten.

In een door Sirris aangeboden video (in het Frans) benadrukt Bert Spreuwers, jurist bij Agoria, de belangrijkste punten in dit verband.

Tags: