Gediversifieerde polymeren voor 3D-printing

Sirris heeft zopas, in het kader van de portefeuille Feder Iawatha, een nieuwe sintermachine voor polymeerpoeders aangekocht waarmee het een ruimere waaier van materialen kan inzetten.

Tot nog toe maakten de meeste SLS-printers (Selective Laser Sintering) gebruik van polyamide, terwijl de industriële behoeften voor zowel prototypes als eindproducten almaar meer gediversifieerd geworden zijn en stoffen vergen die dichter aanleunen bij de geïnjecteerde kunststoffen.

Bijgevolg heeft Sirris een nieuwe machine aangekocht, de Prodways ProMaker P1000. Deze printer is meer ‘open’ is dan de vorige machines die Sirris vroeger gebruikte. Op de nieuwe machine kunnen immers andere materialen worden ingezet, zoals onder meer PP en PLA, en ook flexibele kunststoffen zoals TPU. Ze kan ook producten met hardheidsgradiënt op eenzelfde onderdeel (in TPU)  fabriceren.

De machine heeft een bouwvolume van 300x300x300 mm en is voorzien van een CO2-laser van 30 W met een bundeldiameter van 450 µm.

Op die manier kan Sirris bedrijven nieuwe toepassingsdomeinen voor additive manufacturing voorstellen.