Geaccrediteerd testen biedt meer zekerheid voor u en uw klant

Testen is essentieel om uw klant een continue kwaliteit te garanderen. Uiteraard moeten testresultaten betrouwbaar en correct zijn. De lat ligt hierbij steeds hoger. Dat weet ook Sirris. Daarom wil het haar aanbod geaccrediteerde kwaliteitstesten verder uitbreiden. Een accreditatie volgens ISO 17025 biedt immers meer zekerheid, ook als extra controle voor wie een eigen testlabo heeft. 

Het belang van testen neemt jaar na jaar toe onder invloed van normen, regulering en meer bewuste consumenten die steeds hogere eisen stellen. Correct testen verkleint ook de kans op fouten en bijbehorende klachten achteraf. Veel bedrijven testen in eigen huis, wie niet over deze mogelijkheid beschikt, kan zijn testen uitbesteden. Toch hebben beide groepen er belang bij om een geaccrediteerd labo in te schakelen. Dit is vandaag nog niet de regel, maar er zijn heel wat voordelen te halen door een beroep te doen op een geaccrediteerde organisatie. 

Meerwaarde van accreditatie 

Waarin verschilt een geaccrediteerd labo van andere externe testlabo's? Wat de ISO 9001 voor bedrijven kan betekenen, is de ISO 17025 voor testlabo's: labs met accreditatie hebben een meerwaarde, ze leggen immers een bewijs voor van hoge technische competentie. Om deze accreditatie te halen, is immers een kwaliteitssysteem volgens vastgelegde procedures vereist dat inspanningen vergt inzake infrastructuur, personeel, externe en interne controle, klantenbehandeling en een proces van continue verbetering. Dit vertaalt zich naar reproduceerbare testresultaten met een hoge kwaliteit en een minimaal risico op fouten. Door een continue traceerbaarheid is er in geval van een afwijking een duidelijk zicht op de impact en kan er direct een adequaat remediërend plan opgesteld worden. Een dergelijke kwaliteitsgarantie zelf voorzien is voor heel wat bedrijven een grote investering. Een geaccrediteerd labo is ten slotte strikt onafhankelijk en onpartijdig, wat de betrouwbaarheid van de testen naar de klanten toe verhoogt

Wie zijn producten via een geaccrediteerd labo laat testen, kan deze testresultaten bovendien met een gerust hart ook in het buitenland gebruiken. De accreditatie garandeert immers dat voldaan is aan internationaal geldende nomen en vereisten

Minder risico's door steekproeven 

Wie zijn testen laat uitvoeren door een geaccrediteerd labo kan dus rekenen op correct uitgevoerde testen volgens de meest actuele testmethoden en onder de meest optimale omstandigheden, op betrouwbare testresultaten en op een kwalitatieve dienstverlening. 

Ook wie in eigen huis testen uitvoert, heeft er baat bij op regelmatige basis testen te laten uitvoeren door een geaccrediteerd labo, als steekproef. Geen enkel labo is immers onfeilbaar en op alle vlakken kunnen fouten voorkomen. Een periodieke controle is dus essentieel, om zo te voorkomen dat men onbewust foute testresultaten zou afleveren aan een klant, met alle gevolgen van dien. 

Uitbreiding aanbod geaccrediteerde tests 

Sirris is geaccrediteerd voor verschillende tests in haar labo's in Gent en Luik. Bovendien volgt het waar mogelijk dezelfde procedures voor die testen waarvoor het niet geaccrediteerd is, om zo eenzelfde hoge kwaliteit te kunnen garanderen voor het volledige testaanbod. 

Sirris plant haar aanbod aan geaccrediteerde testen uit te breiden naar haar coatingafdeling in Diepenbeek, waarvoor de eerste stappen al gezet zijn met onder meer de uitbreiding van de infrastructuur. 

Interesse? Lees meer over ons testaanbod, -infrastructuur en bijbehorende dienstverlening op volgende webpagina's.