Ga mee de strijd aan met problemen door ijsvorming

IJsvorming kan zorgen voor problemen met machineonderdelen en sytemen en zo een invloed hebben op veiligheid, performantie en levensduur. Om optimale oplossingen voor ijsvorming uit te werken, is specifieke expertise en infrastructuur vereist. Via een nieuw project gaat Sirris de strijd aan met uw ijsproblemen.

IJs houdt heel wat uitdagingen in voor machinecomponenten die eraan blootgesteld worden. Voor ijzige omstandigheden hoeven we niet naar polaire gebieden, ook hier in België kunnen lage temperaturen tussen 3 °C en -5 °C al voor problemen zorgen. In geval van windturbines kan ijsvorming een gevaar betekenen voor de gezondheid en veiligheid. Daarnaast kan het ook verlies aan performantie of zelfs stilstand veroorzaken, aanleiding geven tot degradatie en schade, of leiden tot een hoger energieverbruik. Zo werd opgemeten dat ijsvorming op de wieken van 2MW-windturbines een verlies van 5 procent van de energieproductie veroorzaakt, wat op jaarbasis neerkomt op een verminderde opbrengst van 25.000 euro per turbine. Daarnaast zorgde de onbalans door ijsvorming ook nog eens voor trillingen, die op langere termijn leiden tot schade aan de turbine. Maar ook voor vele andere toepassingen en systemen loont het de moeite om het effect van ijsvorming serieus te nemen en een optimale oplossing uit te werken.

Vereiste expertise en infrastructuur

Afhankelijk van het type ijsvorming - rijmvorming, transparant hard ijs en een gemengde vorm - zijn de oplossingen verschillend. Sirris heeft de nodige kennis en ervaring opgebouwd in dit domein. Zo kunnen we ijsvorming en haar impact nagaan in onze klimaatkamers. In onze unieke grote klimaatkamer, die zich in de Haven van Antwerpen bevindt, kunnen we het functioneren van grote onderdelen en systemen onder ijscondities testen. Dit is relevant voor vele toepassingen en sectoren, zoals de (offshore) windsector, maar ook voor vliegtuigbouw, scheepsbouw, automotive, productie van apparatuur voor koeling en diepvriezen, spoorwegen, ... en dit voor zowel ontwikkelaars en gebruikers. De experts van Sirris kunnen ook helpen bij veldtesten en onderzoek via condition monitoring. Verder hebben ze expertise in voorbehandeling voor coating en curing, opschalen tot 3D-onderdelen en versnelde levensduurtesten.

Project in de strijd tegen ijs

Om tot efficiënte oplossingen voor ijsvorming te komen, wil Sirris het collectief project 'Fighting Icing' opstarten, waarbij we, met steun van de overheid, de mogelijkheid bieden aan de deelnemende bedrijven om risico’s en kosten te beperken door samen met andere bedrijven en kennisinstellingen kennis op te doen.

In dit project zullen volgende topics aan bod komen:

  • gevalideerde oplossingen op reële schaal voor de detectie van wel of geen ijs en anti-/de-icing-coatings (dankzij de expertise van het Smart Coating Lab)
  • oplossingen op maat voor ijsvorming, rijmvorming en gemengde vormen van ijs
  • geavanceerde, grootschalige ijsvormingstesten aan een lage kostprijs: dit dankzij de lagere complexiteit in vergelijking met een ijswindtunnel
  • duurzame anti-icing of de-icing coatingoplossingen op maat voor meerdere toepassingen, gevalideerd op ware grootte
  • een gevalideerde methodologie om de aan/afwezigheid van ijs te detecteren, sensoren en ondersteunende software inbegrepen

Wilt u meewerken aan het project? Laat ons weten welke cases u zou willen implementeren! U kunt ook deelnemen aan de richtinggevende  groep (deze stemt 1-2 keer per jaar af), waarin u de kans krijgt uw toepassingsdomein binnen het project te benadrukken, u bent onmiddellijk op de hoogte van de resultaten en u bent de eerste om de oplossingen te kunnen implementeren en valideren.

Meer weten over deelname aan dit collectief project? Neem contact met ons op!

(Bron foto: https://www.dreamstime.com)