FOKUS - Fabriek van de toekomst Ontwikkelen uit KennisbUndel en Samenwerking

De hightech industrie is één van de belangrijkste pijlers in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Nieuwe (disruptieve) technologieën, aanstormende concurrentie vanuit opkomende markten, steeds hogere consumenteneisen en de toenemende schaarste in grondstoffen vereisen herinrichting van de productieketen met meer flexibiliteit, diversiteit en kwaliteit.

De hightech industrie is één van de belangrijkste pijlers in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Nieuwe (disruptieve) technologieën, aanstormende concurrentie vanuit opkomende markten, steeds hogere consumenteneisen en de toenemende schaarste in grondstoffen vereisen herinrichting van de productieketen met meer flexibiliteit, diversiteit en kwaliteit.

Nood

De industrie moet vandaag in staat zijn tot maatwerk, met hogere kwaliteit en kortere doorlooptijden. Om dit te bereiken zijn flexibele en meer efficiënte en snellere productieprocessen nodig. Maar ook de betrokken organisaties en operators die dergelijke productiesystemen aansturen, kunnen niet achter blijven.

Ontstaan en inhoud project

In de grensregio wordt hard gewerkt aan deze noodzakelijke transformatie naar een meer digitale industrie. Zo is er de Transformatieagenda Industrie 4.0 in Vlaanderen en Smart Industry in Nederland, die dankzij hechte samenwerking en de nodige kennis- en ervaringsuitwisseling het faciliteren en ondersteunen van de maakindustrie aan beide zijden van de grens aanzienlijk versterken.

Het project 'Fokus' vloeit direct voort uit de top van eind 2016, waarop de minister-presidenten van Nederland en Vlaanderen zich engageerden in de samenwerkingsagenda rond high-tech, om de activiteiten rond de Fabriek van de Toekomst in beide landen aan elkaar te verbinden.

Fokus verknoopt kennis, faciliteiten en technologieën door zeven kennislabs in Nederland en Vlaanderen intensief te laten samenwerken. Daarvoor bundelen industriepartners, zoals Agoria, FME, HighTech NL en Brainport Industries, en kennisinstellingen Sirris, Flanders Make, KU Leuven campus Brugge, Open Manufacturing Campus en TNO de krachten.

Deelname en selectie

Bedrijven kunnen gebruik maken van de voorziene infrastructuur om innovaties te ontwikkelen en te implementeren, zodat ze kunnen transformeren naar een Fabriek van de Toekomst. Daarvoor ondergaan Fieldlab Flexible Manufacturing (Eindhoven), Smart & Digital Factory Application Lab (Diepenbeek), Lab 'the ultimate factory' (Brugge) en Open Manufacturing Campus (Turnhout) een optimalisatie van hun infrastructuur.

Voor de selectie van bedrijven wordt een trechtermethode toegepast, waarbij de procedure start bij 200 bedrijven die een web-based scan laten uitvoeren.

Daarna vinden 150 persoonlijke detailleringsgesprekken plaats met één van de projectpartners. Vervolgens kunnen 75 ondernemingen deel uitmaken van interactieve workshops.

Ten laatste worden 35 individuele trajecten in de verschillende praktijklabs ondergebracht, waarna de output van dit proces resulteert in een concreet en individueel implementatieplan.

Na vervolledigen en analyse van de scan en identificatie van transformatienoden kan een maakbedrijf in aanmerking komen voor het verkrijgen van een toegangsbiljet ter waarde van 10.000 euro om zich te laten ondersteunen door de deelnemende kennislabo’s.

Meer info over het Fokus-project en Interreg Vlaanderen-Nederland vindt u hier.