FDB - Futures by Design

Futures By Design helpt kmo’s in de Noordzeeregio’s met een lager economisch succes, gebruik te maken van data-analyse om te innoveren, te groeien en hun productiviteit te verhogen.

Achtergrond

Kmo’s zijn vaak essentieel voor de lokale economie; hun succescapaciteit kan evenwel worden beperkt door een ontoereikende toegang tot gegevens en omdat ze niet in staat zijn deze te analyseren met het oog op innovatie en betere resultaten.

Doelstellingen

Futures By Design (FBD) streeft ernaar minder welvarende kmo’s in regio’s met een lager economisch succes te helpen innoveren, te groeien en hun productiviteit te verhogen.Tijdens dit project zal met kmo's in elke partnerregio worden samengewerkt; ze zullen kennis, ideeën en regionale ervaringen uitwisselen om kmo’s te helpen meer datagedreven te worden en beter geïnformeerd te zijn over de veranderingen op het vlak van economie, technologie, beleid en toelevering die hun toekomst gestalte zullen geven.

Aanpak

FDB zal een virtuele grensoverschrijdende hub ontwikkelen voor horizonscanning en kennisoverdracht (HSKT) waarbij zes reële hubs in elke regio met elkaar in verbinding staan om de duurzame groei, de innovatie en de productiviteit van kmo’s te ondersteunen.

Doelgroep

Dit project is vooral bedoeld voor kmo’s die nog geen ervaring hebben met data science (of zich in het beginstadium van hun datatraject bevinden) en de mogelijkheden onderzoeken om met behulp van data science en/of AI een specifiek bedrijfsprobleem/uitdaging op te lossen. In België richt dit project zich op de regio's Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen.

Referentie(s)

Futures by Design (J-No.: 38-2-9-18)

Projectpartners

  • Provinsje Fryslân
  • NHL Stenden Hogeschool
  • Anglia Ruskin University HigherEducation Corporation
  • Alexandersoninstitutet
  • University of Groningen North West Germany
  • Open Manufacturing Campus
  • Tilburg University - Jheronimus Academy of Data Science
  • University of Groningen (Faculty of Spaial Sciences)
  • Northern Knowledge (by Business Generator Groningen)
  • Sirris 

Financiering

Interreg Noordzeeregio

Timing

Startdatum: 07/01/2019

Einddatum: 06/01/2022

Logo’s

(project als er een is, partners, financiering)

Externe link

https://northsearegion.eu/fbd/

Informatie

Binnen dit project biedt Sirris een set van tools en coaching instrumenten aan om bedrijven te ondersteunen in hun data-driven journey.

In het kader van dit project worden kmo’s ondersteund in de fase van ideevorming en krijgen ze toegang tot tools en informatie die hen op het juiste spoor kunnen zetten en tot de verbetering van hun groei en productiviteit kunnen leiden.

Bent u geïnteresseerd in een deelname aan dit project? Neem dan contact op met onze Sirris projectmanager: Caroline Mair