FAM en Stumabo schaven kennis in metaalkunde bij

Recent volgden enkele medewerkers van Belgisch messenfabrikant FAM en Stumabo een opleiding bij Sirris, om hun kennis over hun producten en productie te optimaliseren.

De voorbije maanden oktober en november werd door Sirris in het MRC in Gent een opleiding rond metaalkunde gegeven aan een achttal medewerkers van messenfabrikant FAM en Stumabo uit Antwerpen. Deze opleiding was op maat van de noden en de voorkennis van de deelnemers.

Er werden in totaal zeven afzonderlijke modules behandeld, waaronder basisaspecten van de metaalkunde, warmtebehandelingen, corrosie, alsook praktische zaken zoals hardheidsmetingen en metallografie.

Alles verliep veilig volgens de geldende coronaregels.

Interesse voor een opleiding op maat van uw medewerkers? Neem contact met ons op! Deze opleidingen komen in aanmerking voor financiële steun via de kmo-portefeuille.