Factory 4.0

Factory 4.0 is een project binnen het Europese programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. Voor het project begeleiden de partners uit Noord-Frankrijk, Wallonië en West-Vlaanderen bedrijven bij het transformeren naar een fabriek van de toekomst.


Interreg Factory 4.0

Doelstelling

Het project Factory 4.0 wil bijdragen aan de economische mutatie van het grensgebied door het versnellen van de transformatie van bedrijven naar een Industrie 4.0 fabriek van de toekomst. Alle kmo's (uit de projectregio) met een productieactiviteit behoren tot de doelgroep van het project. 

Projectaanpak

Binnen het project worden de bedrijven via een gefaseerde aanpak begeleid bij hun transformatie. Het bedrijf kan zelf bepalen welke stappen het wil doorlopen (ifv de concrete noden en uitdagingen):

  • Informeren en sensibiliseren van productiebedrijven van de mogelijkheden van Industrie 4.0 dmv bedrijfsbezoeken, events, lezingen en bezoeken aan de applicatielabo’s.
  • Preliminaire diagnose bij de geïnteresseerde bedrijven ter identificatie van de thema’s met het grootste potentieel. 
  • Doorgedreven diagnose bij de bedrijven die daadwerkelijk willen transformeren, resulterend in een concreet actieplan.
  • Beperkte haalbaarheidsstudie rond een aantal Industrie 4.0 technologieën (collaboratieve robots, digitale werkinstructies, …). Het opzet is om de technologische en economische haalbaarheid voor specifieke cases te evalueren zodat de drempel tot daadwerkelijke implementatie verlaagd wordt. 

Realisaties

Slimme Assemblagelijn:

Financiering

Interreg France-Wallonie-VlaanderenInterreg France-Wallonie-Vlaanderen is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. 

Vlaamse steun

Vlaio - met de steun vanHet project Factory 4.0 wordt door de Vlaamse Overheid gesteund via cofinanciering.  

Provinciale steun West-Vlaanderen 

Met de steun van de provincie West-VlaanderenHet project Factory 4.0 wordt door de provincie West-Vlaanderen gesteund via cofinanciering.

 

 

 Projectpartners

Het project is een nauwe samenwerking tussen verschillende partners NFID, Mecanov, Cetim, CITC, Pôle Mécatech, POM West-Vlaanderen en Sirris.