Extra medewerkers, lasautomatisering … of lassen met cobots?

Veel bedrijven in de metaalverwerkende industrie met lasactiviteiten zijn op zoek naar automatiseringsoplossingen om het tekort aan lassers op te vangen. Bieden lichtgewicht robots een gepaste oplossing?

Relatief kleine series, weinig zekerheid over weerkerende opdrachten, het ontbreken van ervaring in robotprogrammatie (online of offline) en de relatief hoge investeringskost zijn echter drempels die velen weerhouden om te investeren in een industrieel robotlassysteem. Typische seriegroottes van enkele tientallen tot enkele honderden stuks zouden voor het programmeren en herprogrammeren van een klassieke automatiseringsoplossing te veel tijd in beslag nemen. Om offline de programma’s voor te bereiden zou bovendien een gespecialiseerde programmeur moeten worden aangeworven of worden opgeleid.

Voor- en nadelen van lichtgewicht robots

De robotlassystemen op basis van lichtgewicht robots of cobots die stilaan door meerdere fabrikanten op de markt worden aangeboden pretenderen veel van deze belemmeringen weg te nemen. Zo kan de investering in een lassysteem met een lichtgewicht robot relatief laag blijven. De robot kan, waar zinvol, rechtstreeks op de lastafel worden gemonteerd, zodat geen speciale robotsokkel moet worden gemaakt.

De initiële opleiding waarin de basisfuncties, de instelmogelijkheden via het touchscreen, het inleren van het TCP ('Touch Center Point') en het programmeren van rechte, gebogen en ronde lasnaden wordt onderwezen, kan beperkt blijven van een halve tot een volledige dag.

Een omstelling om een nieuw product te lassen kost, omwille van de eenvoudige opstelling en bediening, doorgaans minder tijd en kan in veel gevallen in een paar minuten worden gerealiseerd. De lasopstelling met klemmen en armaturen kan vaak gewoon op tafel blijven staan en als een lasmal toch moet worden verwijderd, kan dankzij een overzichtelijk 'coördinatensysteem' van de lastafel de opstelling in enkele seconden weer op exact dezelfde positie worden gemonteerd.

De flexibiliteit die ontstaat dankzij snelle programmering en eenvoud van het geheel laat een snelle omschakeling van de ene component naar de andere toe. Bovendien wordt de lichtgewicht-robot anders gepercipieerd door de medewerkers in vergelijking met een klassieke lascel. Een dergelijke lasrobot wordt minder als een concurrent beschouwd, maar eerder als versterking voor de lasser, een hulpmiddel dat de lassers bevrijdt van routinematige taken.

Beslissend voor een bedrijf zijn natuurlijk de economische overwegingen. Maar ook in dit opzicht zijn de kleinere investeringskost in combinatie met de hoge inzetbaarheid doorslaggevend om waarde te creëren voor het bedrijf.

Uiteraard zijn er ook nadelen verbonden aan het gebruik van een lichtgewicht-robot: zo zijn de reikwijdte en de precisie typisch net iets minder dan bij een industriële robot.

Bent u nieuwsgierig of voor uw toepassingen de voordelen opwegen tegen de nadelen? Kom naar de studienamiddag die Sirris op 11 december organiseert in samenwerking met BIL (Belgisch Instituut voor Lastechniek) en Agoria en met de steun van VLAIO. Inschrijven kan hier.