Circular economy

Nieuwe waarde realiseren en behouden door het omarmen van de circulaire economie. 

Nastreven van stabiele inkomsten en tegelijk bijdragen aan het milieu en de maatschappij is een waardevol en aantrekkelijk streefdoel voor elk bedrijf. De ruime expertise van Sirris kan u niet alleen ondersteunen bij het definiëren van strategische keuzes en hun potentieel maar kan u ook bijstaan bij het omzetten van ideeën naar innoverende processen producten en diensten die concreet toepasbaar zijn.

Om hierover meer te vernemen verwijzen wij naar onze blog.

Een circulaire economie strategie als motor voor meerwaarde

Het verder verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten en tegelijk bijdragen aan een duurzamere wereld blijft een uitdaging. Vertalen van de concepten van de circulaire economie naar concrete acties vereist inspelen op de toegenomen complexiteit als gevolg van veranderende productontwerpen, wijzigen business modellen, opzetten van nieuwe partnerschappen, aanpakken van nieuwe juridische of contractuele uitdagingen, creëren van interne betrokkenheid, opzetten van strategische allianties, enz. Wij kunnen u helpen deze barrières te overwinnen, de kansen te grijpen en de risico's die de ontwikkeling van een circulaire economie met zich meebrengt, geleidelijk te verminderen. Vertrekkend vanuit de aanwezige sterktes van uw bedrijf werken wij met u samen om de acties te bepalen die u nieuwe kansen laat grijpen snel en u dichter bij een circulaire bedrijfsvoering brengen. 

 

Lees meer over de circulaire economie op onze blog:

White papers en publicaties: 

Cases:

Waardecreatie via ‘ecodesign’ door integratie van relevante business-behoeften 

Het herontwerpen van producten in het perspectief van hun levenscyclus vereist bijkomende inzichten en inspanningen. Omdat de voordelen van deze inspanning zich veelal latere fasen in de waardeketen bevinden, zijn  eco-innovatie en business-model innovatie noodzakelijk.. Sirris helpt uw ontwerpers en productmarketeers om duurzame oplossingen te zoeken, te ontwikkelen en hun meerwaarde voor uw organisatie vast te benutten.

Lees meer over de opportuniteiten die ecodesign kan bieden:

Cases:

Van afvalpreventie tot het beheren van materialen in gesloten kringlopen

Het inzetten van nevenstromen als grondstof voor andere processen of andere bedrijven vereist kennis van materialen, afvalverwerking en van de markt. Sirris kan dit proces ondersteunen en versnellen door gebruik te maken van onze ervaring en inzichten in productieprocessen, materialen, materiaalverwerking en door onze kennis van inzameling van nevenstromen om zo nieuwe actoren uit het ecosysteem te betrekken. Onze aanpak en tools zullen u helpen om de kosten en de voordelen over de waardeketen evenwichtig te spreiden en tegelijk een nieuwe rol voor elke actor vast te leggen. 

 

Meest recente nieuws over afvalvoorkoming:

Cases:

White papers en publicaties: