Gaetan Hug

System Architect Smart Products

Vandaag de dag komen bij innovatie almaar meer disciplines kijken die ver afstaan van uw kernactiviteit. Ik kan uw toepassingsdomein grondig uitspitten vanuit een multidisciplinair perspectief en u helpen een brug te slaan naar geautomatiseerde, intelligente en gedigitaliseerde systemen. Deze denkoefening kan resulteren in de ontwikkeling van een proof-of-concept om de risico's van de innovatie weg te nemen, een incrementele aanpak om de innovatiestappen vast te leggen, of een systeemarchitectuur.

Expertise 

  • Systeemengineering
  • Mechatronische software-engineering 
  • Computervisie en beeldvormingssystemen

Werkervaring 

Ik begon mijn carrière als software-ingenieur in een hightechbedrijf dat test- en meetsystemen op maat ontwikkelt, waar ik ervaring heb opgedaan in de vele aspecten van mechatronische software-engineering. Daarna ben ik me gaan toeleggen op systeemarchitectuur en integratie van complexe robot- en automatiseringssystemen met sterke interacties met biologische monsters.
Bij Sirris help ik bedrijven handmatige processen te automatiseren door mechatronische systemen te ontwikkelen en innovatieplannen op te zetten.

Studies 

  • Bachelor of Science Microengeneering, HEIG-VD (2012)

Leuk weetje

Mijn overgrootvader ontwierp begin 20e eeuw elektromechanische rekenmachines. Hij had net een prototype met vierkantswortelberekening klaar toen het bedrijf eind jaren ‘60 zijn activiteiten stopzette.  

Publicaties

Een vraag, contacteer Gaetan Hug