Europees project om het potentieel van oceaanenergie te ontsluiten

Vorige maand werd in Ierland een nieuw pan-Europees project, het Ocean Power Innovation Network (OPIN), gelanceerd, dat de ontwikkeling van de oceaanenergiesector moet versnellen. De bedrijven worden uitgenodigd om zich bij het nieuwe oceaannetwerk aan te sluiten.

OPIN zal de samenwerking tussen de oceaanenergiesector en andere sectoren, zoals olie en gas, auto’s, lucht- en ruimtevaart, ICT, geavanceerde materialen, sensoren en productie, stimuleren teneinde manieren te vinden om de voorzieningsketen in oceaanenergie te laten groeien. De partners roepen bedrijven met expertise die in de oceaansector kan worden ingezet, op om mee te werken aan het OPIN-project, de mogelijkheden voor samenwerking met andere organisaties te verkennen en gebruik te maken van de beschikbare ondersteuning.

Het uitgangspunt van OPIN is het stimuleren van een sector- en regio-overschrijdende samenwerking voor kmo’s die actief zijn op het gebied van offshore hernieuwbare energie. Hierdoor zal de oceaanenergiesector kunnen rekenen op beproefde expertise, capaciteiten en producten. OPIN zal helpen de kosten te verlagen en de technologie- als de marktontwikkeling te versnellen.

Oceaanenergie kan een belangrijke bijdrage leveren tot een koolstofarme economie. Dit project zal een platform bieden voor de toegang tot diensten en samenwerkingsopportuniteiten in heel Noordwest-Europa, door een gerichte ondersteuning te bieden en bedrijven in deze ontluikende sector de kans te geven samen te werken met andere sectoren.

Dit jaar wordt in de partnerlanden een reeks evenementen georganiseerd, te beginnen met een symposium in Dublin op 30 september 2019. Elk bedrijf dat lid is van het project kan deze evenementen bijwonen. Daarnaast kunnen bedrijven bij OPIN onafhankelijke technologie-beoordelingen aanvragen om de kans op welslagen te evalueren en potentiële medewerkers op te sporen. Ze kunnen ook vouchers verkrijgen om groepen van kmo’s te ondersteunen bij het leveren van collaboratieve innovatieprojecten.

Het project kan rekenen op een budget van € 2,6 miljoen gespreid over drie jaar, waaronder € 1,5 miljoen gefinancierd door INTERREG Noordwest-Europa, en staat onder leiding van de Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI), in samenwerking met Scottish Enterprise (VK), Offshore Renewable Energy Catapult (VK), West Atlantic Marine Energy Community, Ecole Centrale de Nantes (Frankrijk), Dutch Marine Energy Centre (Nederland), het Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (Duitsland) en Sirris. Samen zullen ze onderzoeken hoe het potentieel van deze hernieuwbare energiebron kan worden ontsloten.

Interesse? Alle details over het lidmaatschap en de lijst van ondersteunende organisaties zijn terug te vinden op de website van het OPIN-project.

Financier

Partners


Tags: