Enkele cijfers over octrooien in België

Enkele cijfers over in België gedeponeerde octrooien en door Belgische bedrijven in Europa gedeponeerde octrooien.

In 2018 zijn 1.110 octrooien gedeponeerd, dus een weinig minder dan in 2017. Globaal genomen is dit cijfer sedert 4 à 5 jaar stabiel gebleven, zonder een merkbaar effect als gevolg van de veranderingen in overheidssteun vanuit de gewesten of andere fiscale aftrekmogelijkheden op inkomsten. 1.019 octrooien zijn inmiddels verleend.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste octrooi-aanvragers:

De Belgische ondernemingen en uitvinders deponeren ook patentaanvragen bij het EPO - Europees Bureau voor Octrooien (namelijk 2360 in 2018) en het aantal is gestegen met meer dan 9% in vergelijking met 2017. België bekleedt de 13de plaats in de top 20 van meeste Europese aanvragen.
De meeste Europese patentaanvragen verwijzen trouwens naar België.

België is wel 8ste in de rangorde wanneer men het aantal Europese aanvragen van octrooien in verhouding brengt per miljoen inwoners (204) waar Frankrijk dan op de 12de plaats komt en Noorwegen op de 15de bijvoorbeeld.

Volgens de cijfers van het EPO zijn de Europese aanvragen door ondernemingen in België alle afkomstig uit de sectoren met industriële activiteit.

De top 10 van deze aanvragers is de volgende:

Bron

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris. 

Tags: