EluciDATA Lab organiseert eerste Innovation Brokerage

De EluciDATA Community geeft zijn leden de kans om met vakgenoten te netwerken en bij te blijven met de opkomende technologieën en R&D-projecten rond data-innovatie en AI. In het kader daarvan zullen twee jaarlijkse events worden ingericht: een innovation brokerage en een forum van technologische experts. De eerste Innovation Brokerage vindt plaats op 23 april, samen met de officiële aftrap van de Community.

De EluciDATA Communitygesteund door het Data and AI Competence Lab van Sirris (EluciDATA Lab), is een gemeenschap van onderzoeks- en industriële partners met een gemeenschappelijke belangstelling voor data-innovatie en AI. De leden ervan krijgen de kans om met vakgenoten te netwerken en bij te blijven met de opkomende technologieën en R&D-projecten. Op 23 april organiseren we onze eerste Innovation Brokerage, specifiek gewijd aan de ondersteuning van het ontwerp en de lancering van nieuwe R&D-initiatieven.

Hoogtepunten van het event:

  • Voorstelling van het AI-Impulsprogramma, een initiatief van de Vlaamse regering om R&D in artificiële intelligentie te stimuleren
  • Getuigenis van RSscan, een innoverend bedrijf dat oplossingen biedt voor het meten en analyseren van de drukpunten op de voetzool; het zal zijn ervaringen uiteenzetten en de opportuniteiten van een deelname aan collaboratieve R&D-projecten toelichten
  • Presentatie van opkomende thema’s, zoals prognose en predictief onderhoud van elektronische systemen, datagestuurde procesoptimalisering,… 

Welke opportuniteiten biedt een deelname aan R&D-projecten?

1. Nieuwe klanten, nieuwe markten of nieuwe partners bereiken , …

Europese industriële R&D-projecten, zoals die welke worden gefinancierd in het kader van onder meer de programma's ECSEL, ITEA, PENTA, en EURIPIDES, impliceren een samenwerking met partners uit verschillende landen. Dit biedt de kans om samen te werken rond een bepaald thema en een vertrouwensrelatie in een formeel netwerk uit te bouwen, die de basis kan uitmaken voor een vruchtbare toekomstige samenwerking (bijvoorbeeld in een leverancier-klantrelatie).
Deelnemen aan collaboratieve R&D-projecten biedt probleemeigenaren de kans om met relevante stakeholders aan gezamenlijke R&D te doen, bijvoorbeeld andere probleemeigenaren die op gelijkaardige problemen focussen in dezelfde of een verschillende context en technologieproviders die relevante tools en oplossingen aanbieden. Daarnaast kunnen de leden het potentieel en de haalbaarheid van technologische oplossingen evalueren aan de hand van de ontwikkeling en de validering van realistische proofs-of-concept.
Voor technologieproviders kan de deelname aan collaboratieve R&D-projecten een kans zijn om nieuwe markten aan te boren en nieuwe klanten te werven.

2. Commerciële en R&D-doelstellingen kunnen eenvoudig in een collaboratief R&D-project worden ingepast

Europese R&D-projecten hebben vaak een breed toepassingsgebied, strekken zich uit over diverse domeinen (fabricage, energie, welzijn, mobiliteit, gezondheid,…) en staan bijzonder open voor potentiële technologische oplossingen. Als probleemeigenaar herkent u zich beslist in een van de bovenstaande toepassingsdomeinen. Als technologieprovider biedt het programma u de kans om uw innovatieve technologie in talrijke toepassingsdomeinen aan te wenden.

Toch is het voor nieuwkomers (vooral kmo’s) niet altijd makkelijk om het juiste programma te vinden, deel te nemen aan reeds bestaande projectvoorstellen, de juiste partners te vinden en het inschrijvingsproces te begrijpen. Net hier kunnen wij u helpen en ondersteunen.

Wenst u partners te vinden voor een samenwerking aan uw innoverende projectidee rond data-innovatie en AI? Wenst u uw innoverende technologie toe te lichten? Vraag dan om lid te worden van de EluciDATA Community en woon de aftrap van de EluciDATA Community en ons eerste Innovation Brokerage event bij! 

Tags: