EFRO-project IAWATHA

In het kader van de EFRO-projecten, past de IAWATHA-portefeuille binnen de tweede pijler ‘Innovation 2020’. Deze strekt tot doel bij te dragen tot de belangrijkste innovatiegerichte initiatieven van de strategie ‘Europe 2020’. De portefeuille bestaat uit 11 projecten waarvoor 7 partner-onderzoekscentra en universiteiten instaan (SIMATHA voor CENAERO, CERAMTOP en CERAMPLUS voor CRIBC, POSTRAM en VAMETAM voor CRM, AMANUMATERs voor UCL, OPSTRUCFAD voor ULB , OPVAL voor ULiège, EXIATAS en RIATAS voor Sirris).

FEDER Wallonie 2017

De belangrijkste doelstellingen zijn het weghalen van de barrières die de overdracht van de technologie naar de industrie belemmeren, door tegemoet te komen aan de industriële noden via de bestaande competenties en de mogelijkheden van de additieve fabricagetechnieken.

Met de steun van de concurrentiepolen (Mécatech en Skywin) heeft het consortium van de IAWATHA-portefeuille de industriële partners aangesproken, die hun behoeften hebben geformuleerd via een steunbrief. Zo’n vijftigtal Waalse industriëlen hebben gereageerd en hun steun aan het project toegezegd. Dit zijn de belangrijkste behoeften die de partners hebben geformuleerd:

 • De kenmerken van de producten uit additieve fabricage kennen, om zich te kunnen positioneren ten opzichte van de klassieke technieken.
 • De kosten voor de integratie in de productieketen beheersen.
 • Toegang hebben tot demonstraties en informatie.
 • Toegang hebben tot opleidingen.
 • Validering van de materialen.
 • Specifieke kenmerken verkrijgen, zoals gewichtsvermindering, grote werkstukken,…
 • Een toegevoegde waarde creëren.

IAWATHA project

 

 

 

 

 

 

 

Hiertoe werd IAWATHA in vijf technische fasen onderverdeeld:

 1. VALID: validering van de additieve technologieën en hun materialen met het oog op de kwalificatie via een verduidelijking van de fysische en chemische kenmerken tussen de klassieke en de additieve technieken.
 2. LATTICE: aanreiken van de nodige middelen voor het ontwerp van werkstukken voor productie door additieve fabricage, via het kenmerken van de geometrie, de microstructuren en de mechanische prestaties van de structuren, evenals via de optimalisering van de prestaties met behulp van de digitale modellering.
 3. OPTITECH: invoering van strategieën voor de robuuste optimalisering van AM-procedés om de productiecapaciteit van de werkstukken te verbeteren, de parameters te optimaliseren en de procedégebonden aspecten meteen in de ontwerpfase te integreren.
 4. OPTIMAT: ontwikkeling van nieuwe voor AM geschikte metalen en keramieken die betere prestaties neerzetten, onder meer via nieuwe strategieën.
 5. POST: verbetering van de eigenschappen in termen van volume (mechanische eigenschappen, densiteit,…), oppervlakte (supportlaag, ruwheid, porositeit,…) en dimensionale nauwkeurigheid (nabewerking).

Het budget dat door het EFRO-fonds en Wallonië aan het geheel van de portefeuille is toegekend, bedraagt € 10 miljoen, waarvan zo’n € 3,7 miljoen voor uitrustingen. 

De competenties die elk van de partners in het project inbrengt, kan als volgt worden samengevat:

 1. Sirris: beheersing van de AM-uitrustingen, 3D-design, beheersing van bepaalde nabewerkingen en bepaalde karakteriseringen.
 2. CENAERO: ontwikkeling van multidisciplinaire, digitale methodes.
 3. CRM: kennis van de metalen materialen, verfijnde karakterisering van de structuren, nabewerkingen.
 4. CRIBC: kennis van de keramieken.
 5. ULB: modellering van heterogene omgevingen, karakterisering van de microstructuren met betrekking tot de mechanische eigenschappen.
 6. UCL: studie van de metalen en polymere materialen, karakteriseringsmethodes.
 7. ULiège: kennis van de metalen materialen, karakteriseringsmethodes. 

We publiceren geregeld artikels rond de thema's van het IAWATHA-project.U vindt ze terug op onze blogpagina's.