Efficiënt in-line uitharden van lakken met infrarode straling

Dankzij kortegolf-IR-harding van lakken kan thermische blootstelling worden beperkt, een groot voordeel bij hittegevoelige substraten. Een nieuw project wil dit nu ontwikkelen en zal daarbij ook de mogelijkheden van een selectieve en aangepaste uitharding, oppervlakte-eigenschappen, coatingkwaliteit, ... evalueren.

Een onderzoeksproject wil kortegolf-IR-technologie ontwikkelen voor het uitharden van lakken in inline lakprocessen, voor poeder- en vloeibare coatings en afdichtingsmiddelen. De infrarood uitharding zorgt voor een directe thermische activering van de coating en reduceert de thermische blootstelling van het onderdeel. Dit kan van belang zijn bij substraten die vatbaar zijn voor materiaalvervorming of aantasting van de eigenschappen bij blootstelling aan hoge temperaturen, zoals bijvoorbeeld kunststof of composiet.

Kortegolf-IR leidt tot een robuuster productieproces, daling van de energiekost en beperkt de kwaliteitsvariaties. Het project zal ook de mogelijkheden evalueren van een selectieve uitharding (uitharding van specifieke deeloppervlakken van een component) en een aangepaste uitharding (optimale selectie van het golflengte-interval voor type lak en ondergrond). Bovendien worden de oppervlakte-eigenschappen, de kwaliteit van de coating en de mate van uitharding geëvalueerd en vergeleken met conventioneel drogen.

Het nieuwe onderzoeksproject integreert coatingontwikkelaars, IR-technologieleveranciers en eindgebruikers. De focus van de Zweedse partners in dit Eureka-project ligt op luchtvaart en meubilair, maar andere toepassingsdomeinen zijn eveneens welkom.

Interesse in deze technologie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Tags: