Eerste stappen naar gecobotiseerd schuren en ontbramen gezet

Begin 2021 ging het COBOFIN-project, dat focust op het gecobotiseerde schuren en ontbramen van werkstukken, officieel van start. Hierbij ons eerste kort overzicht van de stand van zaken binnen dit project. 

Het project COBOFIN heeft tot doel de introductie van collaboratieve robots - als assistent naast een ervaren operator - te versnellen voor het geautomatiseerde schuren en ontbramen van kleine reeksen. Dit laat bedrijven toe deze processen kwalitatiever, competitiever en aangenamer te maken.

Het project beoogt concrete, praktisch inzetbare resultaten zoals overzichtspublicaties, pilootopstellingen, beslissingstools, hands-on workshops, opleidingstrajecten, een stappenplan en richtlijnen, zodat de bedrijven zelf aan de slag kunnen met de projectresultaten. 

Schuren en ontbramen: op zoek naar uw uitdagingen!

In het project zullen we - aan de hand van een aantal generieke cases - de technologische en economische haalbaarheid van het gecobotiseerde schuren en ontbramen evalueren. Om zoveel mogelijk aspecten af te dekken, zijn we alvast gestart met het bezoeken van verschillende bedrijven die schuren en ontbramen willen automatiseren. Het opzet van deze ronde is alle uitdagingen in kaart te brengen en samen te leggen, om zo de accenten van het onderzoek te bepalen. Momenteel staan reeds een tiental bezoeken ingepland. 

Heeft u zelf specifieke uitdagingen in schuren en ontbramen die u met ons wilt delen, om eventueel mee te nemen in het onderzoek? Neem dan zeker contact met ons op! 

Technologische ontwikkelingen in cobots in kaart brengen

Een ervaren operator werkt voor het schuren en ontbramen vaak op zijn gevoel. Om bepaalde van deze stappen over te kunnen nemen met een cobot, moet deze functionaliteit dus toegevoegd worden. Force-feedback-sensoren (krachtterugkoppeling) bieden hier mogelijks een oplossing. We zijn volop gestart met het in kaart brengen van de laatste technologische ontwikkelingen in dit gebied. Bijkomend wordt de markt verkend wat betreft de recentste generatie cobots. De focus ligt hierbij voornamelijk op cobots met een groter bereik (reach) en een hoger draagvermogen (payload), daar dit vaak noodzakelijk is om werkstukken met een cobot te kunnen nabehandelen. 

Ons doel is om, na een grondige analyse, een keuze te maken voor een nieuwe investering, die dan tijdens het project ingezet zal worden voor het onderzoek en het uitbouwen van een inspirerende demonstrator.

Low-level programmering

Gezien de kleinere reeksen en de grotere variatie, moet voldoende aandacht besteed worden aan een eenvoudige programmering van de cobot. Recent zijn een aantal interessante software-applicaties op de markt gekomen (Artiminds, RoboDK, Roxy, Octopuz, …) die toelaten om met beperkte effort robotprogramma’s te genereren. De inzetbaarheid ervan voor de toepassing van schuren en ontbramen wordt in het COBOFIN-project onderzocht. De eerste testen zijn reeds opgestart en in een volgende update geven we u een dieper (technisch) inzicht in de mogelijkheden. 

Wilt u graag meer weten of heeft u een vraag? Neem contact op met onze experts!