Een overzicht van de technologische trends in artificiële intelligentie

Een zeer gedetailleerde studie van het WIPO inventariseert meer dan 340.000 octrooiaanvragen met betrekking tot artificiële intelligentie en 1,6 miljoen wetenschappelijke artikelen sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Artificiële intelligentie (AI) kan ingrijpende veranderingen teweegbrengen in vele sectoren van het economisch, maatschappelijk en culturele leven, en vormt momenteel het middelpunt van een intense inventieve activiteit.

WIPO, de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, heeft een overzicht opgesteld van de technologische trends in dit domein, gebaseerd op octrooiaanvragen, wetenschappelijke literatuur en waarnemingen van een twintigtal deskundigen op wereldschaal.

Doel van de studie ("WIPO - Technology Trends 2019 - Artificial Intelligence", 158 blz.) is besluitvormers in de publieke en private sector een gemeenschappelijke kennisbasis aan te reiken voor een beter inzicht in AI en voor de uitwerking van wereldwijde beleidslijnen met betrekking tot de toekomst en het beheer van AI, alsook van een regelgevend kader voor de intellectuele eigendom waarin AI kadert.

Dit panoramisch overzicht kan ook burgers aanbelangen, omdat de gevolgen van artificiële intelligentie voor de toekomst van de menselijke ontwikkeling ingrijpend zullen zijn.

Lees meer op Techniline.