Een mooie score voor de quiz rond 'Intellectuele Eigendom'

Zo’n 170 personen hebben hun kennis van intellectuele eigendomsrechten getest aan de hand van een quiz die Sirris organiseerde.

Ter gelegenheid van de werelddag van de intellectuele eigendom op 26 april 2020 organiseerde Sirris een kleine quiz waarin de aandacht werd gevestigd op de verschillende vormen van intellectuele eigendomsrecht. Zo'n 170 personen vulden alle 10 vragen in, met een zeer respectabele gemiddelde score van 7.2/10.

De winnaars zullen worden geloot uit de deelnemers die hun e-mailadres opgaven. Ze zullen worden gecontacteerd om hun prijs, een bluetooth-luidspreker, in ontvangst te nemen.

Indien u meer informatie wenst over de behandelde IE-kwesties, kunt u contact opnemen met de Octrooicel van Sirris, die u graag verder zal helpen.

Je hebt nog niet de gelegenheid gehad om mee te doen? Geen probleem, de quiz is nog steeds online! 
https://s.surveyanyplace.com/sirris-quiz 

Meer informatie

De Octrooicel van Sirris kan rekenen op de steun van de FOD Economie.