Een beveiligde digitale vingerafdruk voor de intellectuele activa

WIPO lanceert een nieuwe online dienst die een onvervalsbaar bewijs levert van het bestaan van om het even welk elektronisch bestand, ongeacht het format, op een gegeven moment.

De Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) biedt sinds enkele dagen de tool WIPO PROOF aan, een nieuwe dienst voor het registreren van vaststaande en onaantastbare bewijzen van de aanmaakdatum van een digitaal bestand. Met een dergelijke registratie kan men de resultaten van een innovatiewerk opslaan, van het concept over de ontwikkeling tot het op de markt brengen, ongeacht of de creaties al dan niet gedeponeerde intellectuele-eigendomsrechten worden. Het laat ook toe om bedrijfsgeheimen van eender welke aard te registreren.

Kostprijs: +/- € 19 voor 2 jaar.

Ter herinnering: het BBIE, het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom, biedt eveneens al meerdere jaren een bewijsmiddel voor het bestaan van intellectuele activa aan: i-Depot, dat een groot succes kent.

Met deze technologie kan men zich verzekeren van een bewijs om voorafgaand bestaan en bezit vast te leggen waardoor men misbruik en verduistering kan vermijden en bijdragen aan het oplossen van eventuele toekomstige geschillen.

Bron

Zie ook onze video :