EcoMechatronica

Lagere ecologische voetafdruk, lagere cost of ownership, hoger gebruikerscomfort

EcoMechatronicsDe industrie vandaag vraagt om machines met minimale ecologische voetafdruk, minimale cost of ownership en een hoger gebruikerscomfort aan eenzelfde performantie. Vlaanderen is wereldwijd gekend om zijn hightech machinebouw en kan deze leidersrol verder opeisen. Om de machinebouwers en hun klanten tegemoet te komen, startten Sirris en FMTC in 2011 een traject op rond ‘ecomechatronics’. Dit initiatief stelt industrieel toponderzoek in het domein van mechatronica beschikbaar en helpt bedrijven bij de integratie van innovatieve technologieën in hun nieuwe generatie machines.

Wat is 'EcoMechatronica'?

De verzamelnaam 'EcoMechatronica' staat voor de technologie die nodig is om doorbraakinnovaties te realiseren rond de drie eco-pijlers ‘energiezuinig’, ‘performantie’ en ‘gebruikscomfort’.

Waarom kiezen voor 'EcoMechatronica'?

Bij de ontwikkeling van nieuwe machines zijn het totale energieverbruik en materiaalverbruik belangrijke aspecten die niet langer te verwaarlozen zijn. Door stijgende energieprijzen en het toenemende maatschappelijke bewustzijn houden klanten van machinebouwers steeds meer rekening met de ‘total cost of ownership’.

Een gelijkaardige maatschappelijke evolutie is die naar hoger gebruikscomfort van machines in relatie tot de geluids- en trillingsemissie.

In de praktijk worden machinebouwers en hun partners dagelijks geconfronteerd met complexe uitdagingen: energieverliezen (ten gevolge van wrijving of slijtage), hoge trillings- en geluidsemissies, complexe oplossingspistes, zoals lokale energieopslag en –recuperatie, de integratie van hernieuwbare energiebronnen  (zoals batterijen en zonnecellen), ...

Wat Sirris en FMTC voor u kunnen doen

Er is al heel wat onderzoek verricht naar technologieën die een antwoord kunnen bieden op deze uitdagingen en een aantal, voorlopende bedrijven(link naar 'cases') hebben al met succes enkele van deze technologieën geïntegreerd in hun producten. Uit literatuurstudies kennen FMTC en Sirris recente innovaties die de haalbaarheid aantonen van:

  • energiebesparingen in de grootteorde van 20-30 procent,
  • een verhoging van inzetbaarheid,
  • tot 10 procent minder resources,
  • geluids- en trillingsreducties in de grootteorde van 8 dB.

De state-of-the-art technologieën bieden een groot potentieel, maar de doorsnee kmo is vaak niet op de hoogte van die technologische mogelijkheden en blijft met heel wat vragen zitten als het gaat om de nieuwe onderzoeksresultaten om te zetten in de praktijk.

Om deze vragen te beantwoorden is het noodzakelijk de state of the art dichter bij de Vlaamse machinebouwers en partners te brengen. Sirris en FMTC startten het traject ‘EcoMechatronics’ op met als doelstelling de technologiesprong naar ecomechatronische producten te begeleiden door concrete cases uit te werken.

Lees meer over het traject EcoMechatronics...