ECHT 2020 Congres vindt plaats in Antwerpen

In maart 2020 organiseert de ‘Vereniging voor Warmtebehandelingstechniek’ (VWT) een driedaags congres rond carboneren, carbonitreren en oppervlakte-engineering op basis van koolstof. De voertaal van het congres is het Engels.

Doel

Koolstof is een van de belangrijkste elementen in staal om de gewenste eigenschappen te verkrijgen in de kern, de schil en het oppervlak. De optimale eigenschappen voor de schil en de kern worden voornamelijk verkregen door thermochemische warmtebehandelingen als carboneren en carbonitreren. De optimale oppervlakte-eigenschappen in talrijke toepassingen worden verkregen door diverse carbon-based engineeringtechnieken, waaronder PVD en CVD.

Er bestaan heel wat specifieke en op toepassingen gebaseerde processen en technieken die elk hun voor- en nadelen hebben. Sommige processen en technieken verkeren nog in de ontwikkelings- of optimalisatiefase en worden aangestuurd door nieuwe wetenschappelijke inzichten in tal van gespecialiseerde instellingen. Het toepassingsdomein is zeer breed en de technieken worden in vrijwel alle industriële sectoren aangewend. Er is een breed gamma van temperaturen en procesparameters beschikbaar om de beste eigenschappen voor elke toepassing voort te brengen.

Door de constante evolutie in de vraag en de nieuwe toepassingen, is er een permanente nood aan verbetering van de bestaande processen en aan ontwikkeling van nieuwe processen en technieken. De stuwende krachten zijn kwaliteit, prestaties van de onderdelen, rentabiliteit, competitiviteit en milieu. De mogelijkheden die het gebruik van computers, numerieke methoden, specifieke software, en elektronische apparatuur bieden, zijn belangrijk voor de huidige stand van de techniek en de snelle evolutie naar de nieuwe toekomstige state-of-the-art-evolutie. Al die onderwerpen zullen tijdens het ECHT 2020 Congres aan bod komen.

Call for papers

Auteurs die een bijdrage wensen voor te stellen, worden verzocht een voorlopige titel en een samenvatting voor te leggen over de volgende onderwerpen:

 • Nieuwe theoretische inzichten en fundamentele kennis
 • Recente ontwikkelingen in de processen en toepassingen
 • Optimalisatie van de processen en apparatuur
 • Gebruik van numerieke methodes voor de simulatie en ontwikkeling van processen en parameters
 • Invloed van de te verwerken materialen
 • Vergelijking tussen verschillende technieken, uitgaande van verkregen praktische resultaten
 • Meettechnieken: procesparameters, evaluatie van de microstructuur, meting van de hardheid
 • Kwaliteitscontrole en kwaliteitsmanagement
 • Rendabiliteit en totale eigendomskosten
 • Verkregen resultaten in specifieke toepassingen
 • Beheersing van de vervorming: afkoeling, behandelingsprocessen
  voor materiaal en voorverwarming, design
 • Impact op het milieu
 • Fouten en foutenanalyse

Er is ook een technische postersessie gepland.

Voor meer details over het congres en voor het indienen van artikelen, afspraak op de website van het congres.

Tags: