Duurzame waardecreatie uit circular economy en ecodesign

In tijden van concurrentie op wereldschaal, is meerwaarde bieden via producten een belangrijke strategie om zich te onderscheiden. Dit kan op verschillende manieren en enkele daarvan passen binnen het kader van de circulaire economie: door de levensduur van producten te verlengen, door hergebruik, herstelling, ... kunnen bedrijven meerwaarde verzilveren en zo hun resources optimaler inzetten.  

Door krimpende grondstofvoorraden, stijgende prijzen, een groeiende afvalberg, ... groeit de nood aan een circulaire economie. De circulaire economie streeft ernaar materialen continu in gebruik te houden en wil dus af van het gangbare ‘ontgin-maak-gooi weg’-model. Dat kan niet alleen door meer en beter te recycleren, maar vooral ook door producten langer of intensiever te gebruiken of door producten en productonderdelen te herstellen en te hergebruiken. De circulaire economie maakt het mogelijk om kostbare grondstoffen optimaler te benutten. 

Circulaire economie start vanuit de meerwaarde die bedrijven kunnen verzilveren door levensduur van producten te verlengen, door hergebruik, herstelling,… en zo de ingezette resources optimaler benutten. Hierdoor vereist de toegenomen functionaliteit - producten langer in gebruik - een kleinere milieu-impact Alleen al bij productiebedrijven in de Belgische technologische industrie kunnen circulaire economie maatregelen zoals afvalpreventie, hergebruik en ecodesign een groei van 6,4 procent teweegbrengen. 

Lees in ons jaarverslag van 2017 hoe Sirris samen met Agoria het voortouw neemt via verschillende projecten rond circular economy en eco-design. Lees ook hoe bedrijven als Worldline, Wuyts, BMT Aerospace en Stillemans hun situatie met succes aanpakten.