Durf de stap te zetten naar Ecoproductie

U heeft een idee om nieuwe producten te ontwikkelen of u wilt schone technologieën benutten. Maar is er een markt voor en zo ja, hoe kunt u die markt ontwikkelen? Hoe kunnen uw productieprocessen uw commerciële strategie op een efficiënte manier ondersteunen?

Productieprocessen vergen energie, maar is dat het enige criterium waarmee rekening moet worden gehouden? Hoe kunt u uw fabricageprocedé efficiënter maken?

Wij kunnen u helpen om

 1. de kansen te grijpen die Ecomarkten en schone technologieën bieden:
 • identificatie en validatie van de ‘drivers’ van een markt voor een milieuvriendelijk product of milieuvriendelijke dienst;
 • opstellen van een businessplan voor dat product of die dienst;
 • bepalen van uw Ecomanufacturingstrategie;
 • opstellen van het optimale energieprofiel van de onderneming of van een machinepark.
   
 • uw ontwerp- en productieprocedés efficiënter te maken:
  • snelle identificatie van de grote gevolgen op het milieu van uw producten, waaronder uw productieproces;
  • optimalisatie van de parameters van het energieverbruik van een product op een machine;
  • optimale keuze van een machine afhankelijk van het energieverbruik, ...;
  • simulatie van een proces gebaseerd op de karakteristieken van de machine om het energieverbruik te voorspellen;
  • identificatie van de productontwikkelingsstrategieën bij het ecodesign van uw producten;
  • selectie van PDM, ERP, informatiecatalogus;
  • integratie van software voor analyse van de levenscyclus (LCA-gebaseerde software) in uw ontwerpproces.
   

  Ecoproductie?

  Ecoproductie houdt in dat productiebedrijven rekening houden met nieuwe criteria inzake milieubescherming, zowel op strategisch en economisch vlak als op het vlak van productontwikkelings- en productieprocessen. Die integratie vergt niet alleen aanvullende competenties maar vereist ook dat de organisatie wordt gewijzigd. Dit impliceert een verandering in de bedrijfscultuur, die moet evolueren van louter producerend naar ecoproducerend.