Doorloopverkorting dankzij QRM, ook in eigen labo

Omdat ook in de dienstverlening van Sirris een korte doorlooptijd essentieel is, namen we onze eigen werking onder de loep en bekeken we of verbetering en doorlooptijdverkorting mogelijk waren. We deden hiervoor een beroep op onze eigen expertise in quick response manufacturing (QRM).

Als testcase evalueerde Sirris de processen van het labo voor metaalkarakterisatietesten in Gent. De werking van het labo werd geanalyseerd en in kaart gebracht, punten die voor verbetering vatbaar waren geïdentificeerd. Dit alles met oog op optimalisatie van de werking en doorlooptijdverkorting.

Enkele ingrepen die we in dit kader al doorvoerden of inplannen voor implementatie op korte termijn:

  • De taakverdeling werd aangepast, om een snellere, efficiëntere werking mogelijk te maken.
  • Crosstraining zorgt ervoor dat medewerkers elkaars taken vlot kunnen overnemen bij onvoorziene omstandigheden.
  • In plaats van enkel op één vast ogenblik in batch te testen (dit om omsteltijd en kosten te beperken) werd een evenwicht gezocht tussen kostefficiëntie en doorlooptijd door bepaalde testen op verschillende momenten uit te voeren. Zo is een flexibelere werking mogelijk.
  • De verdere automatisatie en digitalisering van de rapportering vereenvoudigen deze stap in het proces aanzienlijk en zorgen voor enorme tijdsbesparingen en preciezere resultaten.

Dankzij deze ingrepen hebben we de doorlooptijd intussen al met 1 dag (en meer) kunnen verkorten. Er is bij de medewerkers meer tijd vrij gekomen voor andere taken. Bovendien speelt Sirris zo beter in op de noden van de klanten. Al heel wat klanten gaven ondertussen zelf aan een verschil te merken. De toepassing van de QRM-principes op de eigen processen kadert in een algemene oefening binnen Sirris om de dienstverlening verder te optimaliseren.

Meer weten over ons testaanbod, onze testinfrastructuur en bijbehorende dienstverlening? Neem een kijkje op volgende webpagina's.