Doe mee met Circular Economy Connect!

Dit jaar start de vierde cyclus van het lerend netwerk Circular Economy Connect. Naast een inspirerend netwerk voor bedrijven die eerste stappen zetten in de circulaire economie, lanceren Sirris en Agoria ook een netwerk voor bedrijven die al wat stappen gezet hebben en met een circulaire bedrijfscase aan de slag willen gaan. We gaan op zoek naar oplossingen voor specifieke uitdagingen of vaak terugkerende barrières.

De circulaire economie is één van de grootste gamechangers voor de industrie vandaag. Het doel van circulaire economie is producten en materialen zo lang en volledig mogelijk hun waarde en functionaliteit te laten houden voor de klant en tegelijk waarde creëren voor de producent.

Elke onderneming in de technologische sector, los van grootte of activiteit, kan voordeel halen uit een circulaire aanpak. Denk aan het verminderen van materiaalkosten, nieuwe markten verkennen en inkomsten grijpen, anticiperen op wetgeving, inspelen op veranderende klanteneisen of de aantrekkelijkheid van uw onderneming verhogen. Maar ondanks de groeiende belangstelling voor circulaire economie, zijn er geen pasklare antwoorden te vinden voor hoe u als onderneming daadwerkelijk met circulaire economie aan de slag kan of verdere stappen zetten. Onze ervaring leert dat bedrijven vooral kunnen leren uit elkaars goede én mindere ervaringen.

Sirris en Agoria lanceerden daarom in 2016 Circular Economy Connect, een lerend netwerk over circulaire economie van én voor technologiebedrijven. De vierde cyclus gaat binnenkort van start. Nog geen lid? Dan kan u nu instappen!

Waarom instappen?

  • U leert meer over de aanpak en tools om circulariteit in uw bedrijf te exploreren en te versterken: we ontwikkelden een tool die u wegwijs maakt, de circulaire waarde bepaalt voor uw product of dienst, en concrete acties en tips & tricks oplijst.
  • U leert uw circulariteit meten.
  • U leert wat werkbare KPI's voor circulair ondernemen zijn.
  • U leert over circulair product- en dienstenontwerp als onderdeel van een circulaire strategie.
  • U krijgt een update over Europese & nationale wetgeving rond circulaire economie.
  • U leert hoe de marketing van een circulair product of een circulaire dienst aan te pakken.
  • U leert over de organisatie van retourlogistiek.

De voorgestelde thema’s kunnen bijgestuurd worden in functie van de noden van de deelnemende bedrijven. Het doel is immers stappen vooruit maximaal ondersteunen.  

Werking van het netwerk

In co-creatie met andere deelnemers en onder begeleiding zoeken we haalbare vervolgstappen en trachten we kennis en ervaring uit te wisselen die u in staat stellen op korte termijn vooruitgang te boeken.

In het lerend netwerk Circular Economy Connect komt een vaste groep van een 15-tal gelijkgestemde bedrijven, die overtuigd zijn van de meerwaarde van circulair ondernemen, gedurende een periode van één jaar vier keer samen. Aan de hand van 10 circulaire actiedomeinen die Sirris en Agoria samen ontwikkelden, zoomen we in op uw concrete vragen of specifieke uitdaging. Deze actiedomeinen haken in op de verschillende stappen van de waardeketen en voorzien in concrete suggesties en goede praktijken. Wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de deelnemers helpt om concrete oplossingen te vinden voor vaak gedeelde uitdagingen. We zorgen voor haalbare vervolgstappen, zodat bedrijven na afloop ook zelf verder aan de slag kunnen. Via inspirerende bedrijfsbezoeken en zorgvuldig uitgezochte (internationale) inhoudelijke experts brengen we bijkomende kennis en inspiratie in het netwerk binnen. We nodigen ook beleidsmakers uit om met de deelnemende bedrijven in gesprek te gaan. Dit alles moet u toelaten om op korte termijn vooruitgang te boeken.

Dit jaar lanceren we eveneens een bijkomend lerend netwerk gericht op servitisatie, CE Connect Advanced, waar we ondernemingen die al verregaande circulaire stappen gezet hebben willen samenbrengen om meer in de diepte oplossingen te zoeken voor specifieke uitdagingen of vaak terugkerende barrières. Specifiek willen we focussen op servitisatie en product-as-a-service-modellen. We gaan in CE Connect Advanced aan de slag met cases die de deelnemers zelf aanreiken.

Praktisch

Het Circular Economy Connect-netwerk voor starters komt samen op 23 april, 11 juni, 24 september en 19 november. Het Circular Economy Connect Advanced-netwerk komt samen op 30 april, 18 juni, 1 oktober en 26 november. Elk van de vier sessies vindt plaats bij een gastbedrijf actief in de circulaire economie.

Lidbedrijven betalen voor deelname aan één van beide lerende netwerken 750 euro (excl. BTW) voor de vier sessies. U kunt met verschillende collega's deelnemen.
Niet-leden betalen 1.500 euro (excl. BTW) / bedrijf voor deelname.

Interesse? Neem contact met ons op!