DOCC-OFF – Digitalisering van kritische componenten in offshore windturbines

Het Europese project DOCC-OFF (Digitalization Of Critical Components in OFFshore wind turbines) streeft ernaar door de kennis uit operationele gegevens te benutten, de impact van detectie en monitoring op afstand aan te tonen bij de optimalisatie van het ontwerp, de verhoging van de prestaties en de verlaging van de onderhoudskosten van kritische subsystemen in offshore windturbines. Zo wordt offshore windenergie een van de competitieve technologieën naast andere stroomopwekkingsalternatieven.

Achtergrond

Producenten van originele onderdelen (OEM’s) voor windturbines en enkele onderdelenfabrikanten zijn gestart met de implementatie van sensoren en gegevensverzamelingssystemen in de windturbines die ze leveren en installeren. Tot nog toe werden echter geen efficiënte en beproefde concepten aangetoond, omdat eerst twee belangrijke lacunes of uitdagingen moeten worden aangepakt:

  • De technologische achterstand: er is nog steeds een aanzienlijke technologische validering nodig om nieuwe producten en diensten klaar te stomen voor commercialisering. Sensoren en systemen voor monitoring op afstand moeten nog uitgebreid worden geïmplementeerd in offshore stroomopwekkingsinstallaties, omdat ze momenteel weinig informatie bieden die vóór een incident kan worden gebruikt. De meeste problemen worden pas gedetecteerd op het moment dat ze zich voordoen, wat tot hoge verliezen leidt.
  • De beperkte toegang tot gegevens: de toegang tot de gegevens die uit windturbines in bedrijf worden verzameld, is beperkt tot de ontwikkelaars van de windparken (de ‘data-eigenaren’) en de OEM's (via exclusieve overeenkomsten met hun klanten). Hierdoor kunnen de meeste Europese leveranciers van componenten de praktische prestatiegegevens van hun componenten niet verkrijgen, beheren, analyseren of eruit leren; zo missen ze de kans om hun concurrentievermogen te verbeteren en de toegevoegde waarde van de producten via digitalisering te verhogen.

Net daarom focust DOCC-OFF op de aanpak van de technologische achterstand in de systeemdigitalisering en de werkelijke beschikbaarheid van gegevens voor een betrouwbaar validerings- en demonstratieproces.

Doestellingen

Het Europese project DOCC-OFF (Digitalization Of Critical Components in OFFshore wind turbines) strekt tot doel de impact van detectie en monitoring op afstand aan te tonen bij de optimalisatie van het ontwerp, de verhoging van de prestaties en de verlaging van de onderhoudskosten van kritische subsystemen in offshore windturbines.
Het streeft ernaar de kennis uit de operationele gegevens te gebruiken om de ontwerpen van de windturbinecomponenten te verbeteren, hun betrouwbaarheid, productiviteit en energie-efficiëntie te verhogen en de interactie met andere componenten onder reële bedrijfsomstandigheden te begrijpen.
De resultaten zullen een relevante invloed hebben op het verbeteren van het concurrentievermogen van de DOCC-OFF-partners (maar ook van andere bedrijven in de waardeketen voor offshore-windenergie); hierdoor zal offshore windenergie een van de concurrerende technologieën worden naast andere stroomopwekkingsalternatieven, wat zich zal vertalen in lagere operationele kosten en investeringsuitgaven.

Aanpak

De belangrijkste uitdaging van DOCC-OFF zal bestaan in het valideren en demonstreren van de sensoren, systemen voor monitoring op afstand en big data-analysetools die het mogelijk maken gegevens te verkrijgen van de kritische windturbinecomponenten en er waarde uit te halen om de vastgestelde doelstellingen te verwezenlijken.

Projectpartners

DOCC-OFF wordt geleid door de Basque Energy Cluster en bestaat uit een consortium van vier partners, onder wie twee regio's die zich inzetten voor de ontwikkeling van het demonstratieproject in samenwerking met:

  • HINE Renovables (ES), fabrikant van componenten voor offshore windturbines
  • NEM Solutions (ES), dat gespecialiseerd is in big data en data-analyse
  • Sirris-OWI-Lab (BE), een onderzoekscentrum met testfaciliteiten voor windturbinesystemen
  • Basque Energy Cluster (ES), een clustervereniging die een volledige waardeketen voor windenergie vertegenwoordigt.

 

Docc-Off

 

Financiering

DOCC-OFF beschikt over een budget van € 1 miljoen en wordt gefinancierd door het European Maritime and Fisheries Fund.

Timing

Het project liep van januari 2020 tot november 2021.