Digitalisering zet zich definitief door in bedrijven

In 2019 konden weinigen voorspellen hoe 2020 zou uitdraaien. Toch bereidde Sirris zichzelf en de industrie toen al een tijdje voor op een gedigitaliseerde toekomst, waarin bedrijven veerkrachtiger, wendbaarder en sterker zullen moeten staan. In ons jaarverslag leest u er alles over.

Vast staat nu al dat de crisis ten gevolge van de COVID-19-pandemie ook op de maakindustrie en onze technologische bedrijven een zware impact zal hebben. Sirris staat vandaag klaar om bij te dragen aan de economische relance, maar eigenlijk waren we ons al enkele jaren behoorlijk aan het voorbereiden. Het besef hoe groot het belang van digitalisering is en hoezeer samenwerking het verschil kan maken, is de laatste maanden alleen maar sterker en sneller gegroeid. Dat belang zal de komende jaren wellicht blijven groeien en wij helpen de bedrijven hierop in te spelen. Als collectief centrum zijn we op allerlei manieren beschikbaar voor onze bedrijven. Met concreet advies, innovatietrajecten, toegepast onderzoek, co-innovatie, hightech infrastructuur, enz. dragen we bij aan de 'futureproofed' business, product en fabriek.

'Futureproof' belangrijker dan ooit

Industriële en technologische bedrijven moeten zich niet alleen aanpassen aan een nieuwe realiteit. In een sterk concurrentieel landschap zullen ze nog meer dan voorheen het verschil moeten maken via innovatie en digitalisering. Hierbij kunnen ze rekenen op Sirris. De voorbije jaren hebben we onze dienstverlening afgestemd op 16 belangrijke technologische trends die bepalend zijn voor de Belgische industrie. We stellen onze expertise en infrastructuur ter beschikking om hun technologische uitdagingen te beantwoorden en hun business, product of fabriek futureproof  te maken.

Het voorbije jaar maakten onze ondernemingen daar dankbaar gebruik van. 1322 bedrijven deden een beroep op Sirris en haar 150 technologische experts. Samen waren ze goed voor bijna 1.400 innovatieprojecten en 123 collectieve R&D-projecten, waarbij meerdere partijen betrokken waren. Sirris trok zelf 1,3 miljoen euro uit voor investeringen in de eigen infrastructuur. (Lees ons jaarverslag 2019 online).

Investeren in de toekomst

Zo bouwden we onder de noemer '4.0 Made Real' een pilootfabriek in onze sites in Hasselt en Luik, om tegemoet te komen aan de vele bedrijven die in het kader van Industrie 4.0 volop inzetten op technologieën van de 'factory of the future'.

Op het vlak van 'product of the future'  is er al veel kennis en expertise opgebouwd, maar dit opschalen naar industriële productie is niet evident. Wij helpen bedrijven om meerwaarde te bieden via hun producten, door ze kleiner, lichter, smart en geconnecteerd te maken.

Wat 'business of the future'  betreft, hebben we zeker op het vlak van data-innovatie en opschaling van bedrijven al een duidelijke plaats verworven. Ook verdiepten we ons in relevante thema's als artificiële intelligentie, digitale servitisatie en de circulaire economie.

Dat we bedrijven in deze drie grote domeinen konden helpen, kunt u lezen in het jaarverslag van 2019, waarin 34 bedrijfscases zijn opgenomen uit tal van sectoren.

Veerkracht wordt cruciaal

Voortbouwend op hun praktijkervaring met en bij bedrijven, beseffen de experts van Sirris dat veerkracht cruciaal is, zeker nu in de nasleep van de COVID-19-pandemie. Nu de economie stilaan weer op dreef komt, stelt zich de vraag hoe wendbaar onze bedrijven zijn om met oog voor de toekomst zich aan te passen, om in innovatie te investeren, om efficiënt en 'crisisproof'  te kunnen produceren. Meer dan ooit staat Sirris klaar om de bedrijven bij te staan en zo haar missie als collectief centrum waar te maken.