Digitaliseer uw product of dienst via groepscoaching

Steeds meer bedrijven evolueren naar het aanbieden van software- en data-gebaseerde diensten. Maar hoe daaraan beginnen? Met welke elementen moet worden rekening gehouden? Hoe zet u uw idee voor een digitale dienst om tot een concrete oplossing? En wat is de impact van een digitale business op de verschillende facetten van uw onderneming? Ga voor onze ondersteuning in groep!

Vanuit onze ervaring met startups en tech-bedrijven hebben we ondervonden dat een gefaseerde ondersteuning in groep de beste weg is om snel tot concrete stappen vooruit te komen. Het initiatief groepscoaching 'Digitaliseer uw product of dienst ' wil hierop inspelen. Het uitgangspunt is om stapsgewijs de eigen case naar problem-solution- fit te brengen onder begeleiding van ervaren mentoren en in samenwerking met andere ondernemers. In het traject staan de vooruitgang van de eigen case en het zelf doen centraal. De focus van het coaching-traject ligt op het ontwerpen van business-tractie en het scopen van een eerste marktrijp product.

Dit initiatief biedt groepscoaching aan voor bedrijven die hun product of dienst (volledig of deels) willen digitaliseren. Het gaat om een traject samen met zeven andere (niet-concurrerende) bedrijven op basis van een eigen case, waarbij leren en zelf doen centraal staan. Praktisch gaat het om vijf groepssessies van een halve dag gespreid over 3 à 4 maanden en tussentijdse individuele ad hoc coaching.

Elke sessie omvat volgende elementen:

  • Een expert/mentor geeft inzicht en praktische tips rond één van de bouwblokken van het traject
  • Voor elk bouwblok is er huiswerk voorzien en een team-presentatie op de volgende sessie
  • Feedback van mentoren en mede-deelnemers op de presentatie van elk team
  • Informeel bijpraten en ervaring uitwisselen
  • De experten/mentoren zijn ervaren digitale business specialisten van Sirris, Agoria en Studio Dott

Het doel is om de deelnemers digitale maturiteit bij te brengen: inzicht in de eigen situatie en in de relevantie van praktijken of methodologieën. Deze maturiteit zal voor de start, tijdens de sessiereeks en erna getoetst worden aan de hand van een interview. De maturiteit is een essentiële eigenschap om het initiatief met kans op succes verder te zetten.

Interesse? Lees meer over de groepscoaching in onze agenda.
Schrijf u alvast in: we houden u op de hoogte van zodra de precieze data van de sessies bekend zijn.


Deze initiatieven maken deel uit van het Industriepartnerschap waarbinnen 17 Vlaamse innovatiepartners een geïntegreerde dienstverlening aanbieden om groei en innovatie in de Vlaamse industrie te stimuleren in de 3 volgende thema’s: Digitalisering, Duurzaamheid & Industrie4.0. Ze doen dat onder leiding van Agoria en Sirris en met de steun van Agentschap Innoveren & Ondernemen.
 

#industriepartnerschap #sterkondernemen