Digitalisatie op de werkvloer – impact en ondersteuningsmogelijkheden voor operatoren in de voedingsindustrie
Het algemeen doel van het project Operator 4.0 is om de bedrijven uit de voedingsindustrie klaar te stomen als fabriek van de toekomst in een digitale wereld. De introductie van digitalisering heeft een grotere impact dan louter een technologische investeringsbeslissing. Zeker in de voedingsindustrie, waar bedrijven nu werken met kort- of laaggeschoolden, is het van belang dat deze bedrijven kunnen blijven werken met diezelfde kort- of laaggeschoolden, zonder dat dit hun welbevinden op het werk verlaagt, noch dat het de productiviteit van de bedrijven verlaagt. Dit betekent dat er moet ingezet worden op operator-ondersteunende technieken en methodologieën.

Looptijd project: april 2020 - juni 2023


Context
In dit project wordt de state of the art van de technologie toegepast en gedemonstreerd in generieke cases, nadat ze aangepast werden aan de specifieke noden van voedingsbedrijven die anders zijn dan deze van andere industrieën omwille van hygiëne, vochtige productieruimtes, diverse temperaturen, ….
De impact van digitalisering op de werkvloer is ook ingrijpender dan dat, het zorgt ervoor dat alle bestaande verhoudingen in een bedrijf wijzigen. Zo wordt de relatie tussen operatoren en  hun huidige leidinggevenden anders, ook de functie en rol van stafmedewerkers en ondersteunende afdelingen (maintenance, kwaliteit, ploegleiders) wijzigen aanzienlijk, zeker als de autonomie van de processen tot op het niveau van de machines zelf wordt gelegd. Daarom wordt in dit project, samen met de introductie van operator-ondersteunende technieken, veel aandacht besteed aan de impact van de digitalisering op de arbeidsorganisatie. In dit project worden de problematiek en opportuniteit in kaart gebracht, en toegepast en gedemonstreerd via generieke cases.

Doelstellingen
De economische impact voor voedingsbedrijven is dat ze hun competitieve positie kunnen behouden en zelfs groeien met dezelfde medewerkers (loonkost) zonder in te boeten aan productiviteit of kwaliteit.

De economische impact voor de technologiebedrijven is dat er operator-ondersteunende technologie kan aangeboden en verkocht worden. Voor de organisatieadviseurs betekent het een marktcreatie van voedingsbedrijven die hun arbeidsorganisatie willen aanpassen aan de digitale wereld.  

Aanpak
De activiteiten, demonstratoren en tools die in deel A ontwikkeld worden, zullen een hefboomeffect creëren, waardoor een brede doelgroep van bedrijven geïnspireerd en gemotiveerd zal worden om ook binnen hun specifieke bedrijfscontext aan de slag te gaan onder de vorm van cases in deel B.

Dit kan onder andere onder de vorm van kmo-portefeuilles, O&O-projecten, Europese steun. Hierbij zal de financiële steun van Alimento een belangrijke incentive zijn voor het uitvoeren van cases bij voedingsbedrijven. Bedrijven kunnen ook beslissen om een intern ondernemingsproject op te starten.  

Doelgroep
Bedrijven uit de voedingsindustrie

Referentie
Operator 4.0

Projectpartners


Financieel
COOCKTiming 
01/02/2020 – 31/01/2023
 
Benieuwd naar meer? Blijf op de hoogte via onze blogposts!
Onze experts houden u op de hoogte van het project 'Digitalisatie op de werkvloer'  en nog veel meer. Ze houden voor u de vinger aan de pols en delen hun inzichten via hapklare artikels.

Hoe kunnen we u ondersteunen?

Meer weten over het project 'Digitalisatie op de werkvloer' ? Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming ? Contacteer ons. Onze Senior Engineer Smart and Digital Factory, Christophe Michiels, helpt u graag verder.