Digitalisatie als enabler voor circulaire economie

Opkomende digitale en AI-technologieën zijn een belangrijke enabler en hefboom voor een toekomstbestendige circulaire en duurzame economie. Verschillende roadmaps schetsen de noden en uitdagingen aan een digitale transformatie ter ondersteuning van de circulaire en klimaatneutrale economie.

Een digitale, circulaire economie

Circulaire economie (CE) is een economisch systeem dat erop gericht is de waarde van producten en materialen zo lang mogelijk te behouden en het gebruik van hulpbronnen en afval te minimaliseren door meer herstelling, terugwinning, hergebruik en recyclage van materialen en producten. Nieuwe bedrijfsmodellen en verantwoordelijke consumenten maken dit mogelijk.

De digitalisering van onze economie en samenleving berust op meer connectiviteit en het verzamelen, delen en analyseren van gegevens doorheen waardeketens en de levenscyclus van producten, met als doel de waarde ervan te maximaliseren om producten en diensten te verbeteren, het denken en huidige manieren van handelen te veranderen.

Lees meer op Techniline
Tags: