Digitale Transformatie in de voedingsindustrie – Wat is een ideaal concept voor Living Labs?

Om de digitale transformatie echt te versnellen, voor zowel grote ondernemingen als kmo’s, is er nood aan een ‘living lab’ om alle kennis omtrent digitalisering uit deze projecten te laten uittesten door de bedrijven zelf. Een goed living lab vormt immers de ideale omgeving voor bedrijven om geïnspireerd te worden doordat testen en demonstraties in een praktijkgerichte infrastructuur kunnen uitgevoerd worden.

Programma

Speerpuntcluster-VIS-studie project

Projectduur

01/02/2018 – 31/01/2019

Doelstellingen

Het algemeen doel van de studie is om een aantal grote uitdagingen van digitalisering samen te brengen, met de vraag hoe de knowhow kan gedemonstreerd worden aan voedingsbedrijven op een wijze dat de implementatie van digitale systemen versnelt. De grote uitdaging zit in het demonstreerbaar maken van gekoppelde data, komende van diverse installaties in een productieproces.

Een onderdeel van de studie bestaat erin de bedrijven te identificeren die een geschikte pilootlijn en/of productielijn hebben en bereid zijn om deze open te stellen voor demonstratie aan concullega’s. Hierbij wordt uitgegaan van het potentieel van de Factory of the Future bedrijven en bedrijven die via eerdere projecten al aangegeven hebben hiertoe bereid te zijn.

Concrete doelen binnen het project zijn:

karakterisatie van diverse bestaande living labs (in voedingsindustrie en erbuiten) op basis van welgekozen criteria m.b.t. digitalisatie;
conceptcreatie en verificatie van een ‘ideaal living lab voor digitale transformatie’;
blue-print voor het ‘ideaal living lab’;
inspiratiebron voor de Vlaamse overheid (via Vlaio) voor het opzetten van nieuwe programma’s ter versnelling van de digitale transformatie in Vlaanderen.

Doelgroep

De primaire doelgroep zijn 1.500 productiebedrijven in de voedingsindustrie die groei- en exportgericht zijn. Daarnaast richt het project zich ook tot Vlaamse machinebouwers en ICT-bedrijven die hun nieuwe ontwikkelingen kunnen laten valideren via de bedrijven uit de voedingsindustrie.

Samenvatting

Om de digitale transformatie echt te versnellen, voor zowel grote ondernemingen als kmo’s, is er nood aan een ‘living lab’ om alle kennis omtrent digitalisering uit deze projecten te laten uittesten door de bedrijven zelf. Een goed living lab vormt immers de ideale omgeving voor bedrijven om geïnspireerd te worden doordat testen en demonstraties in een praktijkgerichte infrastructuur kunnen uitgevoerd worden. Food Pilot is succesvol om (kmo-)bedrijven in een innovatieversnelling te krijgen bij hun product- en procesontwikkeling via het testen van een specifieke processtap. De complexiteit van digitalisering is echter ruimer door de aaneenschakeling van vele machines in één productieproces.

Hierdoor zal een ander format nodig zijn om de digitale transformatie echt te kunnen demonstreren en twijfelende bedrijven aan te zetten tot implementatie, met name het format van living lab.

Resultaat

Na afloop van de studie kan het ‘ideale living lab voor digitale transformatie’ uitgerold worden, samen met early-adopters uit de voedingsindustrie die dit ondersteunen en/of mee financieren.

Het ‘ideale living lab’ zal de versnellingsmotor zijn voor de primaire doelgroep van de speerpuntcluster (1.500 productiebedrijven die groei- en exportgericht zijn). Het project draagt ook bij tot de verdere expansie van Vlaamse machinebouwers en ICT-bedrijven die hun nieuwe ontwikkelingen kunnen laten valideren via de bedrijven uit de voedingsindustrie.

Partners

Flandes' Food INSTITUUT VOOR

LANDBOUW-, VISSERIJ-

EN VOEDINGSONDERZOEK

 Agentschap Innoveren en Ondernemen