Digitale Fabriek

De Digitale Fabriek bepaalt de doorstroming van informatie en kennis in een bedrijf met behulp van state-of-the-art ICT technologie. Deze geavanceerde informatie- en communicatiestrategie bouwt een geïntegreerde omgeving uit tussen de interne afdelingen en de externe relaties met behulp van digitale middelen. Hierbij worden relevante technische en administratieve gegevens geïntegreerd bij de voorbereiding, planning en uitvoering van de bedrijfsactiviteiten.

De voordelen van de Digitale Fabriek

  • snellere Time-to-Market
  • permanente procesverbetering
  • performanter partnernetwerk
  • hogere klantenbinding
  • kostenreductie
  • dure fysieke prototypes zijn overbodig
  • betere omgang met productdiversiteit
  • technologische voorsprong