Dialoog van het WIPO over intellectuele eigendom en artificiële intelligentie

Het WIPO herziet en breidt het onderzoek inzake artificiële intelligentie uit, en verruimt dit naar merken, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, enz.

Volgend op een consultatie van IE-diensten, ondernemingen, verschillende organisaties en individuen, heeft de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) een herziening van haar werkdocument (dec 2019) over artificiële intelligentie en intellectuele eigendom gepubliceerd. Het document bevat nu ook paragrafen over merken, bedrijfsgeheimen, auteursrecht en namaak. Het biedt meer context en een glossarium waarmee men de grondbeginselen van AI beter kan preciseren. Ook behandelt het tegelijk een aantal nieuwe vraagstellingen over octrooien en andere rechten.

Het nieuwe document omschrijft in het bijzonder AI als 'een discipline van de informatica die als doelstelling heeft machines en systemen te ontwikkelen die taken kunnen uitvoeren waarvan wordt aangenomen dat menselijke intelligentie hiervoor nodig is, en dit met slechts beperkte of geen fysische interventie' en onderscheidt 'beperkte AI', namelijk technieken en geprogrammeerde applicaties om individuele taken uit te voeren van de 'algemene AI'. Hier is ook onderscheid gemaakt tussen 'geproduceerd met AI', 'op autonome wijze geproduceerd met AI' en 'geassisteerd met AI'. 

Het herziene synthesedocument blijft de focus houden op de fundamentele juridische vragen die rijzen vanuit het beleid op het vlak van intellectuele eigendom in verhouding tot artificiële intelligentie, zelfs wanneer heel wat bemerkingen over het ontwerp van het synthesedocument vragen opwerpen die gaan over andere punten zoals ethiek, normen en bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het synthesedocument van het WIPO zal dienen als basis voor een nieuwe, virtuele discussieronde die in juli 2020 zal plaatsvinden.

Bron

Zie ook