Demonstratie van anti-corrosieoplossing voor offshore hernieuwbare energie

In een vorige blog verduidelijkten we al dat corrosie van structuren voor offshore hernieuwbare energie de economie veel geld kost. Het Europese project NeSSIE, waarin Sirris een partner is, wil het probleem van corrosie bij offshore energie aanpakken door een opportuniteit te creëren om anti-corrosieoplossingen te demonstreren.

In een eerste deel van de 'NeSSIE Competition' werden drie projectontwikkelaars geselecteerd: Simec Atlantis Energy, Scottish and Southern Energy (SSE) en het European Marine Energy Centre (EMEC). In het tweede deel van de Competition is NeSSIE nu op zoek naar een brede waaier van anti-corrosieoplossingen, waaronder coatingsystemen en applicatietechnieken, fouling-preventie, oplossingen voor herstellingen, inspectie en monitoring technieken, kathodische bescherming en ontwerpoptimalisatie.

Commerciële oplossingen voor projecten

Het tweede deel van de NeSSIE Competition nodigt bedrijven uit om commerciële oplossingen voor de projecten, geselecteerd in deel één, naar voren te brengen.

Samengevat zijn de projectontwikkelaars op zoek naar volgende concrete oplossingen:

EMEC richt zich op drijvende technologieën (golf en getijden) die blootgesteld worden aan een extreme spatwateromgeving ('splash zone') en met een beperkte toegang voor onderhoudsactiviteiten. Specifieke uitdagingen omvatten onder andere anti-fouling en anti-corrosie coatings en coatings voor connectoren.
SSE richt zich op innovaties in corrosiemanagement en herstellingen voor offshore windparken. Specifieke uitdagingen omvatten de bootlanding, algemene herstellingen van corrosie aan het overgangsgedeelte ('transition piece') en aanhaakpunten voor personeel die frequente herstellingen vereisen.
Atlantis richt zich op de ontwikkeling van getijdenturbines. Specifieke uitdagingen omvatten problemen met het her-coaten van flensverbindingen die geopend worden voor onderhoudswerkzaamheden, stromingseffecten op kathodische bescherming en ‘cathodic disbondment’ op koolstofvezelversterkte turbinebladen.

Interesse?

Om tot het project toe te treden en geselecteerd te kunnen worden om met de projectontwikkelaars samen te werken, bent u als geïnteresseerd bedrijf uitgenodigd het ‘Expression of Interest’ (EoI)-formulier op de NeSSIE-webpagina in te vullen. Er is geen deadline voor indiening, maar EoI-formulieren, ontvangen na 30 november, komen niet in aanmerking voor 1-op-1-gesprekken met de projectontwikkelaars tijdens de NeSSIE-conferentie op 24 januari in Glasgow.

Na afronding van het tweede deel van de Competition zullen de NeSSIE-projectpartners samenwerken met de projectontwikkelaars om de businesscases te ontwikkelen en mogelijke financieringskanalen te identificeren.

Op 13 november werd een webinar georganiseerd om meer informatie te geven over de specifieke corrosieproblemen en hoe aanbieders van anti-corrosieoplossingen kunnen deelnemen aan de demonstratieprojecten. Een opname van het webinar zal weldra beschikbaar zijn op de NeSSIE-webpagina.

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks met ons contact op nemen.