Delegatie uit Nederlands Limburg geïnspireerd door proeftuin operatorondersteuning

Op 25 januari bezocht de werkgroep 'Digitalisering en Robotisering' van de provincie Nederlands Limburg de proeftuin operatorondersteuning in Diepenbeek om er inspiratie voor eigen regio te sprokkelen.

Deze werkgroep, geleid door gedeputeerde Teunissen, stuurde in 2018 zes verkenners op pad om de impact van digitalisering op Nederlands Limburg in beeld te brengen. Een aantal referentie-instituten en -organisaties werd geselecteerd om te bezoeken en ideeën mee uit te wisselen. Voor digitalisering en robotisering voor kmo's uit de maakindustrie werd Sirris als referentie bezocht.

De werkgroep van een tiental personen (gedeputeerden en statenleden) was uitermate geïnteresseerd in de aanpak van Sirris ter ondersteuning van kleine en middelgrote maakbedrijven binnen de thematiek van operatorondersteuning. Vooral de valorisatie van innovatieve technologieën (Industrie 4.0) voor kmo's en de zeer praktische insteek van Sirris werden sterk geapprecieerd.

Tijdens dit werkbezoek werd eveneens uitgebreid ingezoomd op de lopende proeftuin rond operatorondersteuning en verschillende demo’s en use-cases werden besproken. Het opzetten van proeftuinen om kmo’s kennis te laten maken met recente ontwikkelingen kon op veel interesse rekenen.

Meer weten over de proeftuin? Hier leest u er meer over!