De uitvindersprijs 2019 gaat naar recyclage van plastics

Twee Oostenrijkse uitvinders hebben een machine gebouwd voor de recyclage van plasticafval waarvan er 6000 exemplaren werken in de wereld.

Sedert 2006 beloont de Uitvindersprijs verleend door het EOB de gebrevetteerde uitvindingen die een significante bijdrage betekenen voor de innovatie, de economie en de maatschappij in Europa. De jury bestaat uit de Europese onderzoekers van  octrooien, de onderzoekers uit de octrooibureaus in de lidstaten en onderzoekers uit het groot publiek.

Dit jaar, als een teken van de tijd, hebben zij de prijs toegekend aan twee Oostenrijkers namelijk K. Feichtinger en M. Hackl voor hun technische benadering van de recyclage van plastic. Met hun machines (EREMA-group) zijn ze in staat om materialen op een doeltreffende manier te sorteren en van elkaar te scheiden. Heel uiteenlopend plastic afval is verwerkt tot korrels die dienen voor de productie van nieuwe producten. Een sleutelelement in het hele proces is de 'Counter Current' techniek waarbij men het afval invoert in een extrusie-pers tegen de rotatierichting in van de schroef  waardoor men kan werken aan veel lagere temperaturen met een nog hogere productiviteit.

Er zijn meer dan 6.000 van deze machines werkend in de hele wereld die samen 14,5 miljoen ton plastic korrels produceren per jaar.

Octrooien EP2766166, EP2689908, EP2766157, EP2766158, EP2766159